Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Car Brodrii

Car stoi ponad wszystkimi obywatelami Brodrii. Strzeże spójności i nierozerwalności Państwa Brodryjskiego. Dba, aby wyroki wydawane w Brodrii były sprawiedliwe. Car nadaje i odbiera obywatelstwo brodryjskie. Ma prawo nadawania i odbierania odznaczeń. Do jego kompetencji należy realizacja polityki zagranicznej, w tym zawieranie i wypowiadanie umów międzynarodowych między Brodrią a innymi państwami, a także mianowanie i przyjmowanie przedstawicieli dyplomatycznych.

Iwan Pietrow, Car Brodrii

Objął władzę 1 listopada 2021

Iwan Pietrow jest obecnie jednym z najdłużej stale działających obywateli brodryjskich.
Znany jest ze swej stanowczości.
W narodzie zyskał przydomek „Żelazny”.

Początki…

Car Brodrii rozpoczął swoją mikronacyjną karierę w odległym Królestwie Hasselandu, gdzie pełnił liczne funkcje państwowe oraz sprawował rządy jako Król. Z Brodrią związał się na początku 2015 r. Brodryjskie obywatelstwo uzyskał 13 czerwca 2015.

Rodzina Dostojewskich

Krótko po uzyskaniu obywatelstwa Iwan Pietrow został uznany przez ówczesnego Cara Brodrii, Mikołaja I Patryka za syna. Tym samym włączony został do sławnej rodziny Dostojewskich i wprowadzony został do brodryjskiej polityki. W związku z adopcją bratem Iwana Pietrowa został Thomas von Lisendorff.

Car Rosyji

Na przełomie 2015 /2016 Iwan Pietrow został mianowany Carem Rosyji. W czasie swych rządów w tym regionie dał się poznać jako energiczny i zaangażowany administrator. Dzięki swym działaniom zaczął być coraz częściej zauważalny na dworze Jego Carskiej Mości Mikołaja I. Po pewnym czasie awansował na osobę nr dwa w państwie oraz został uznany za pretendenta do carskiego tronu.

Car Brodrii

W związku z rozwijającą się realiozą oraz pogarszającą się sytuacją w państwie Jego Carska Mość Mikołaj I abdykował w maju 2016 Iwan Pietrow po raz pierwszy został wtedy Carem Brodrii. Carska koronacja odbyła się 24 maja 2016.

Przy jednogłośnym poparciu całego brodryjskiego Narodu Iwan Pietrow zyskał władzę absolutną. Został wtedy Carem-samodzierżczą, ustanowił Zwód Praw Kardynalnych (brodryjski odpowiednik konstytucji), przywrócił porządek w kraju oraz zapoczątkował okres rozwoju i sukcesów.

Pierwsze rządy carskie trwały do września 2016. Niestety ze względu na problemy zdrowotne Iwan Pietrow zmuszony był abdykować. Pełen miłości i przywiązania do Ojczyzny, pomimo wielu przeciwności Iwan Pietrow działał jednak dalej w państwie.

Okres chaosu

Abdykacja Iwana Pietrowa wprowadziła zamęt w Brodrii. Nikt nie był przygotowany na taki obrót wydarzeń. Kraj znalazł się na skraju upadku. Co miesiąc na czele Brodrii stawała inna osoba. Ostatecznie władzę przejął Jurij Bołodin, który wprowadził w kraju ustrój republikański.

Zmiany nie przyniosły jednak poprawy sytuacji. Krótko po przemianowaniu Brodrii na federację, Jurij Bołodin zachorował na realiozę i zniknął z forum. Brodryjscy obywatele nie mogąc zdzierżyć tej serii porażek zwrócili się do Iwana Pietrowa z prośbą o pomoc i zaopiekowanie się nimi oraz krajem.

Iwan Pietrow odpowiedział na wezwanie i w lutym 2017 ponownie wziął Brodrię pod swoją opiekę.

Czas reform

Iwan Pietrow zapoczątkował czas reform. Brodria ponownie stała się monarchią. Wprowadzono samodzierżawie. Kraj zaczął podnosić się z kolan.

Drugie rządy carskie wiązały się z jeszcze szybszym rozwojem i jeszcze większym pasmem sukcesów. Brodria zyskała wielu nowych obywateli. Stała się również znanym i szanowanym v-państwem na arenie międzynarodowej.

Z okresem drugich rządów Iwana Pietrowa wiążę się również największy rozrost terytorialny Brodrii. Była ona wtedy największym krajem na Nordacie – prawdziwym Imperium.

Zmiana ustroju

Iwan Pietrow jest prawdziwym Ojcem Narodu. Po ponad roku samodzierżczych rządów, Brodryjczycy wystapili do niego z wnioskiem o przeprowadzenie referendym ustrojowego. Iwan Pietrow zgodził się na tę propozycję. W wyniku referendum Brodryjczycy zadecydowali, że chcą żyć w państwie o ustroju republikańskim.

W związku z przyjętą umową Iwan Pietrow miał sprawować w kraju władzę do czasu ustanowienia nowej konstytucji oraz wyboru I Prezydenta republikańskiej Brodrii.

Republika Brodria

Po wielu tygodniach dyskusji zakończono prace nad nową konstytucją. Zgodnie z jej brzmieniem w miejsce Carstwa Brodryjskiego utworzona miała zostać Republika Brodrii.

Brodryjczycy w głosowaniu zadecydowali o przyjęciu projektu. Nowa Konstytucja weszła w życie 22 lipca 2018.

Prezydent Republiki Brodria

Na mocy Konstytucji przeprowadzono wybory prezydenckie. Przy poparciu prawie 100% głosów Iwan Pietrow wybrany został Pierwszym Prezydentem Republiki Brodria.

Kryzys i przerwa w działalności

Niestety pomimo ogromnego poparcia dla Iwana Pietowa, wśród brodryjskich obywateli znajdowały się wciąż osoby niezadowolone z przełomowych wydarzeń odbywających się w kraju. Zawiązały one spisek, który doprowadził Brodrię na skraj upadku.

Zdradzieckie siły doprowadziły do tego, że Iwan Pietrow pod koniec 2018 zachorował na szczególna i bardzo ciężką formę realiozy. Kraj znalazł się bez przywódcy. Rozpoczął się nowy okres chaosu, który ciągnął się przez ponad rok.

Powrót i objęcie rządów

Iwan Pietrow cudem uniknął v-śmierci. Po powrocie aktywnie zaangażował się w życie Republiki Bialeńskiej. Obserwował też wydarzenia z Brodrii, do której postanowił wrócić.

Brodryjczycy nie zapomnieli dokonań Iwana Pietrowa. W sytuacji, gdy kraj po odrodzeniu się w 2020 ponownie znalazł się w ciężkiej sytuacji zwrócili się do niego o pomoc. Iwan Pietrow jako ten dobry Ojciec Narodu i tym razem odpowiedział na wezwanie. 1 listopada 2021 po raz trzeci został Carem. Krótko po objęciu rządów uporał się ze szkodnikami, które zagrażały istnieniu państwa. Sytuacja w Brodrii po raz kolejny zaczęła się stabilizować…