Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Korwety klasy K-40

Okręt przeciwpodwodny i patrolowy

Wzorzec z reala – MEKO 140.

Zbudowano osiem jednostek tej klasy (pierwsze cztery w 2014, kolejne w 2015):

 • ORB „Bern” (K-41)
 • ORB „Kluczyn” (K-42)
 • ORB „Jeziorno” (K-43)
 • ORB „Szkutno” (K-44)
 • ORB „Krabin” (K-45)
 • ORB „Razorno” (K-46)
 • ORB „Bark” (K-47)
 • ORB „Zatoczyn” (K-48)

W październiku 2020 sześć korwet tego typu zostało wycofanych z eksploatacji i przekazanych do Rzeszy Bialeńskiej, a dwie jednostki (K-42 i K-43) zostały przeklasyfikowane na jednostki szkolne.

 • ORB „Bern” (K-41) >>> ORZ „Akrypa” (flota Gwardii Rzeszy)
 • ORB „Szkutno” (K-44) >>> ORZ „Iwan Pietrow” (flota Gwardii Rzeszy)
 • ORB „Krabin” (K-45) >>> ORZ „Thomas von Lisendorff” (flota Gwardii Rzeszy)
 • ORB „Razorno” (K-46) >>> ORZ „Ronon Dex” (flota Gwardii Rzeszy)
 • ORB „Bark” (K-47) >>> ORF „Bawełna” (flota Bialeńskich Bojówek Faradobusów)
 • ORB „Zatoczyn” (K-48) >>> ORF „Bialenit” (flota Bialeńskich Bojówek Faradobusów)

Korwety klasy K-40 zostały wcielone do służby w początkach budowy floty Republiki Bialeńskiej jako stosunkowo niewielkie jednostki mające pełnić role zarówno okrętu do zwalczania okrętów podwodnych, jak i jednostki patrolującej wody przybrzeżne.

Sylwetka okrętu

Uzbrojenie lufowe okrętu stanowi jedno uniwersalne działo morskie 76mm GSU-1-76 (umieszczone w wieży na dziobie) oraz dwie podwójnie wieże z działami przeciwlotniczymi 40mm, które mogą być też używane przeciwko niewielkim celom morskim. Uzupełnieniem uzbrojenia są dwa wkm. Do walki z okrętami nawodnymi można montować wyrzutnię rakiet MSS-2-1, a do zwalczania okrętów podwodnych służą wyrzutnie torped ZOP-324-3 oraz śmigłowiec pokładowy ZOP.

Uzbrojenie umieszczone na dziobie – armata 76mm GSU-1-76 , a za nią wieża w dwoma działami plot 40mm GSA-2-40.
Zbliżenie na dziobową wieżę z działami plot 40mm GSA-2-40.

Dane taktyczno-techniczne okrętu:

– Wyporność – 1800 t
– Długość okrętu – 91,2 m
– Szerokość kadłuba – 11,1 m   
– Zanurzenie – 4,5 m
– Prędkość – 27 węzłów
– Zasięg – 4000 Mm przy 18 węzłach
– Załoga – 100 marynarzy

Uzbrojenie:

– 76mm uniwersalne działo morskie GSU-1-76 (1xI)
– 4 działa przeciwlotnicze 40mm GSA-2-40 (2xII)
– 2 wkm 12,7mm
– wyrzutnia rakiet przeciwokrętowych MSS-2-1
– 6 wyrzutni torped ZOP-324-3 (dwa bloki po 3 wyrzutnie na każdej burcie)

Okręt ma lądowisko dla śmigłowców i może zabierać (choć nie posiada hangaru) śmigłowiec zwalczania okrętów podwodnych typu HS-7.

HS-7