Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ORZ „Andrzej Swarzewski”

ex. ORB „Rewolucja Marcowa”” (L-11)

LEKKI LOTNISKOWIEC

Wzorzec z reala – Principe de Asturias.

ORB „Rewolucja Marcowa” w początkowym okresie służby w Marynarce Wojennej RB

Lotniskowiec ORB „Rewolucja Marcowa” był pierwszym i przez długi czas jedynym okrętem lotniczym w służbie Marynarki Wojennej Republiki Bialeńskiej – pojawił się 14 stycznia 2014, a nazwę nadano mu Rozporządzeniem MON z 27 stycznia 2014.

11 października 2020 okręt został przekazany Gwardii Rzeszy Bialeńskiej i nazwany ORZ „Andrzej Swarzewski”

Jest to stosunkowo niewielki okręt lotniczy przeznaczony do wykonywania różnorodnych zadań zarówno w zakresie zapewniania osłony lotniczej własnym jednostkom wojennym, poprzez eskortę konwojów zaopatrzeniowych i patrolowanie wyznaczonych akwenów i reagowanie na naruszenia zamkniętych obszarów przez siły powietrzne i nawodne, zwalczanie okrętów podwodnych aż do zapewniania osłony lotniczej własnym siłom desantowym.

Sylwetka okrętu.

Dane taktyczno-techniczne okrętu:

 • Wyporność standard – 14000 t
 • Wyporność pełna – 18000 t
 • Długość okrętu – 195,9 m
 • Szerokość kadłuba – 24,3 m
 • Wymiary pokładu startowego – 175,3 x 29 m
 • Zanurzenie – 9,4 m
 • Prędkość – 26 węzłów
 • Zasięg – 6500 Mm przy prędkości 20 węzłów
 • Załoga – 700 marynarzy

Na okręcie może bazować do 28 samolotów i śmigłowców, przy czym maksymalna pojemność hangaru wynosi 17 maszyn (część przebywać musi na pokładzie) – przy czym z zasady okręt operuje z 12 samolotami i 12 śmigłowcami. Lotniskowiec nie posiada katapult i może przyjmować tylko samoloty pionowego startu i lądowania, przy czym mogą one startować z krótkiego rozbiegu, co zwiększa ich możliwy udźwig i zasięg. Start z rozbiegu ułatwia rampa w przedniej części pokładu czyli końcowy odcinek pokładu startowego uniesiony pod kątem 12 stopni w górę.

Typowy skład grupy lotniczej okrętu to:

 • 12 samolotów myśliwsko-szturmowych pionowego startu i lądowania AS-4
 • 4 śmigłowce do zwalczania okrętów podwodnych HS-7
 • 1 śmigłowiec wielozadaniowy HU-7S

W wariancie uderzeniowym okręt może zabrać na pokład 28 maszyn – przy czym 11 musi wtedy bazować na pokładzie, a co za tym idzie takie misje są ograniczone czasowo.

Skład grupy lotniczej w wariancie „uderzeniowym” to:

 • 20 samolotów myśliwsko-szturmowych pionowego startu i lądowania AS-4
 • 6 śmigłowców do zwalczania okrętów podwodnych HS-7
 • 2 śmigłowce wielozadaniowe HU-7S