Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Geografia i demogafia Nan Di

Geograficznie i klimatycznie Nan Di przypomina realową, południową i wschodnią kontynentalną Azję,
a większość krainy jest w „klimacie chińskim”.

Większość powierzchni Nan Di zajmują góry i wyżyny. Natomiast niziny, zajmujące niewielki procent powierzchni krainy znajdują się na wybrzeżach i na pustynnych terenach w północnej części kraju.

Na terenie Nan Di znajdują się dwa, duże pasma górskie – na zachodzie góry nazwane Wrota Nieba, a nie wschodzie Wężowe Góry. Wrota Nieba to najwyższe pasmo górskie Nordaty, z najwyższym szczytem kontynentu, który wznosi się 6895 m na poziom morza. Jeszcze dwa szczyty przekraczają 6000 metrów, a osiem kolejnych przekracza 5000 metrów. Pod względem geograficznym przypominają realowe Himalaje „w miniaturze”.

Rozciągające się na wschodzie pasmo Wężowych Gór jest znacznie niższe… tylko siedem szczytów znajduje się ponad 3000 metrów nad poziomem morza – przy czym jeden znajduje się już poza granicami Nan Di.

Najdłuższą rzeką Nan Di jest Żółta Rzeka, która bierze swoje początki w Wężowych Górach (choć ma również dopływy z Wrót Nieba) i ma długość ponad 800 km. W miejscu oddalonym około 100 km od źródeł Żółtej Rzeki znajduje się zespół jezior nad którym leży stolica Protektoratu – Wieczne Miasto.

W północnej części kraju, pomiędzy pasmami górskimi i wyżynami znajdują się tereny pustynne, które wraz z przemieszczaniem się na północ przechodzą w tereny stepowe rozciągające się aż do Wielkiej Ordy – krainy na północ od Nan Di, która jest w „klimacie mongolskim”.

Większość miast Nan Di zlokalizowanych jest wzdłuż wybrzeży, w pasie około 100-150 km od brzegów oceanu, jednak największe metropolie Protektoratu znajdują się nad Żółtą Rzeką.

Na terytorium Nad Di znajdują się bogate pokłady złóż naturalnych: ropy naftowej (występuje również pod dnem oceanu (na wschodzie kraju), węgla kamiennego, rud żelaza oraz uranu i metali szlachetnych.

Ludność Protektoratu Nan Di została ustalona na 50 mln. narracyjnych mieszkańców 

Jest to wartość początkowa na chwilę rozpoczęcia „historii internetowej”.

Z tych 50 mln. – ok. 28 milionów narracyjnej ludności mieszka w miastach zaznaczonych na mapie czyli o ludności ponad 50 tys. mieszkańców. Pozostałe 22 miliony to mieszkańcy wsi i małych miasteczek, które na mapie Brodrii nie są ujęte.

Stolica: Wieczne Miasto (2.400.000)

Miasta 1.000.000 – 2.000.000 mieszkańców:

1. Nonsong (1.600.000)
2. Shigon (1.400.000)
3. Hedong  (1.300.000)
4. Yakutari (1.100.000)

5. Południowa Twierdza/Nanfag Yaosai (1.100.000)
6. Port Dostojewsk (1.100.000)
7. Twierdza Wschodzącego Słońca/Xuri Baolei (1.100.000)

Łącznie w siedmiu miastach ponad milionowych zamieszkuje 11 mln mieszkańców, z tego 2,4 mln w stolicy.

Miasta 500.000 – 1.000.000 mieszkańców:

1. Yancun
2. Wafang
3. Datan
4. Licun
5. Getan
6. Funan
7. Shodan

8. Nanda
9. Mawan
10. Yucun
11. Dasong
12. Dabang
13. Wafang

W trzynastu miastach o ludności od 500 tys. do 1 mln zamieszkuje 10 mln mieszkańców.

Miasta 100.000 – 500.000 mieszkańców:

1. Baling
2. Manger
3. Yantang
4. Yaling
5. Shawan
6. Xiwan
7. Wayao
8. Xiping

9. Nanhe
10. Daman
11. Maban
12. Bicun
13. Waihe
14. Waipai
15. Lihe
16. Beihe

W szesnastu miastach o ludności od 100 tys. do 500 tys. zamieszkuje 4 mln mieszkańców.

Miasta 50.000 – 100.000 mieszkańców:

1. Guwan
2. Lidian
3. Yantao
4. Lincun
5. Mazhai
6. Caoji
7. Pantang
8. Houdan
9. Yanlou
10. Buning
11. Heping
12. Muling
13. Xuwan
14. Fujun
15. Tanpeng
16. Likun
17. Tanzhi
18. Wuzhai
19. Jinzhu
20. Daping

21. Shitan
22. Lizhai
23. Hanzhai
24. Renzhai
25. Shiren
26. Guyan
27. Yinzhai
28. Baisha
29. Dagou
30. Zhabaji
31. Nayang
32. Qingang
33. Chenzhong
34. Sunzhai
35. Houyan
36. Baizhai
37. Wanzi
38. Yulou
39. Wencun
40. Yingou

W czterdziestu miastach o ludności od 50 tys. do 100 tys. zamieszkuje 3 mln mieszkańców.