Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nan Di

PROTEKTORAT NAN DI

TERYTORIUM ZALEŻNE BRODRII

Protektorat Nan Di został powołany do życia 9 sierpnia 2021, a następnego dnia nowo mianowany przez ówczesnego Cara Brodrii, Piotra Pawłowicza – Generał-Gubernator Nan Di Ronon Dex wydał dekret organizacyjny.

Protektorat Nan Di jest terytorium zależnym Brodrii (w odróżnieniu od „etnarchatów”, które są autonomicznymi regionami Imperialnej Brodrii) czyli formalnie nie znajduje się w granicach tego państwa, ale jest od niego zależne i uznaje Cara Brodrii jako swojego zwierzchnika i panującego władcę. W związku z tym Car Brodrii nosi honorowy tytuł Niebiańskiego Cesarza.

Powstanie Nan Di jest wynikiem ustaleń podjętych podczas formowania się granic restrukturyzowanej Brodrii – która kontynuuje tradycje zarówno pierwotnej Federacji Brodryjskiej, jak i późniejszego Carstwa Brodryjskiego. W trakcie odbudowywania Brodrii sprawą sporną stał się kształt jej granic – ścierały się wtedy ze sobą różne poglądy. Zarówno takie, które stawiały na minimalizm terytorialny, jak i takie które zakładały ekspansje na wszelkie dawne ziemie brodryjskie.

Jednym z takich terenów były tzw. „Ziemie Południowe”, które w czasach Federacji Brodryjskiej znajdowały się poza granicami państwa, a w okresie Carstwa Brodryjskiego nosiły nazwę Czuwacji (większość „ziem południowych”), choć pierwotna Czuwacja znajdowała się bardziej na północ. Generalnie te tereny za czasów dawnych państwowości brodryjskich były praktycznie niezagospodarowane – poza dwoma miastami na wybrzeżu: Portem Dostojewsk i Południową Twierdzą. Sporną była kwestia czy powinny być włączone do granic „nowej” Brodrii czy może pozostać obszarem bez przynależności państwowej (OBPP).

Kompromisowe rozwiązanie zostało podpowiedziane przez Andrzeja Płatonowicza Ordyńskiego – zaproponował on utworzenie „marionetkowego państwa”, nieznajdującego się w ścisłych granicach Brodrii, ale będące zależnym od Brodrii i pod jej jurysdykcją. Pomysł został podchwycony przez Ronona Dex oraz Marko Ramiusa, którzy opracowali założenia dla tego terytorium i przedstawili je Carowi Brodii. W efekcie powołano Protektorat Nan Di, który nawiązuje klimatem do realowych Chin i jest terytorium zależnym Brodrii.