Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PRASA BIALEŃSKA

To był tydzień w Bialenii (12 marca 2023)


Konduktor prof. Faradobus opuścił stolec konduktorski. Powszechny Kongres Ludowy jednogłośnie zaakceptował kandydaturę zaproponowanego przezeń następcy, Hewreta z Gerwenu, który objął już urząd oraz rozpoczął ciężką pracę na rzecz naszej dżamahiriji.

Prof. Faradobus powołany został na urząd Wiceprezydenta Bialenii, a prof. Ordyński objął Ministerstwo Wiedzy.


Prof. Ordyński rozpoczął uniwersytecką dyskusję na temat Dawahu. We wstępnym mini-wykładzie przedstawił swoje poglądy na temat długotrwałych procesów narracyjnych. Zachęcamy do udziału w dyskusji oraz przedstawienia najciekawszych akcji narracyjnych z Państwa krajów.

[Obrazek: 100071186876073408_t.png]


W tym roku centralne obchody rocznicy Powstania Marcowego odbędą się z Żółtej Górze, z racji czego ich głównym organizatorem jest Emirat Bialenii. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych współorganizacją do zabrania głosu w wątku dyskusyjnym.

[Obrazek: 98_06_12_21_1_05_24.png]


Bratni Naród Brodryjski dyskutuje na temat ewentualnych reform ustrojowych oraz narracyjnych w państwie.


INNE


Stała się rzecz straszna. Zdrajcy narodu i wrogowie ludu rozpoczęli kłamliwą kampanię propagandową przeciwko Patronowi Bialenii. Na szczęście mądry (bo wykształcony na Zielonej Książce) Naród Bialeński nie uległ propagandzie. W całym kraju organizowane są spontaniczne protesty w obronie wielkiego pułkownika.

Kontradmirał Karol Medycejski zapoczątkował akcję szerzenia postępowych idei Trzeciej Teorii Światowej poprzez mobilne punkty szerzenia idei kaddafizmu-bialenizmu, które odwiedzają nie tylko miasta i wsie zamieszkane przez lud pracujący, ale także pustynię przemierzaną przez lud koczujący.

Rozpoczęło się zgłaszanie propozycji utworów na Rewolucyjną Listę Przebojów, organizowaną z okazji 11. Rocznicy Powstania Marcowego oraz 4. Rocznicy Odrodzenia Bialenii.

To był tydzień w Bialenii (20 lutego 2023)5 lutego Konduktor podał go wiadomości publicznej harmonogram wprowadzania w życie postanowień nowej Konstytucji. 13 lutego Konstytucja weszła w życie., a za tydzień Powszechny Kongres Ludowy rozpocznie procedurę wyboru nowego Prezydenta Republiki

Minister Andrzej Ordyński w imieniu Prezydenta uczestniczył w uroczystościach piątych urodzin Winkulii i na ręce króla Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka złożył życzenia dla Narodu Winkulijskiego.W związku z przyjęciem nowej konstytucji, trwa zgłaszanie chętnych do uczestnictwa w:
Powszechnym Kongresie Ludowym
Ludowym Komitecie Regionów
Ludowym Komitecie Sprawiedliwości

Każdy obywatel może się do nich zapisać, do czego zachęcamy. Wszystkich, którzy obywatelstwa bialeńskiego nie posiadają, a chcieliby włączyć się w budowę demokracji bezpośredniej, zapraszamy do składania wniosków o obywatelstwo w Sekretariacie Prezydenta.

[Obrazek: 100071186876073408_t.png]W ramach akcji Dawahu Zielony Kościół określił swój stosunek do różnic pomiędzy szyizmem i sunnizmem. Planowane jest także przetłumaczenie Zielonej Książki na inne języki w celu promocji idei kaddafistowskich w innych mikronacjach. Ajatollah Farwardin w formie kartograficznej podsumował dotychczasowe efekty koranizacji.

https://kustosz.stempel.org.pl/1073/100071186876073204.pngW Wilajecie Anatolii trwa debata na temat regionalnej symboliki, a także powołania Gwardii Strażników Anatolii. Uregulowanie tych kwestii jest kolejnym krokiem w kierunku aktywizacji nowego samorządu, obecnie kierowanego przez arkadaga Ametysta Faradobusa.W Pracowni Faktów i Ciekawostek opublikowano ranking najaktywniejszych Bialeńczyków wszechczasów, uwzględniając aktywność na starym i forum bialeńskim. Kto znalazł się w tym gronie? Koniecznie sprawdź!

W tej samej Pracowni odbywa się dyskusja na temat programów nauczania w mikroświecie. Wśród debatantów pojawiła się idea stworzenia podręcznika dla młodych mikronautów – koniecznie napiszcie, co o tym sądzicie.ZIELONY KOŚCIÓŁAjatollah Farwardin wydał Fatwę VIII na temat stosunku pomiędzy celem doczesnym a celem wiecznym muzułmanów.PRASACzasopismo turystyczne „Beduin” do 3 marca czeka na artykuły i innego rodzaju twórczość do drugiego numeru pisma. Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy!

Ukazał się siódmy numer „Wieści Anomalnych”, a w nim kolejna dawka paranormalnych informacji – rozważania o wysokiej dziwności, opis wizyty podróżnika w czasie w mikroświecie, a także teorie spiskowe związane z brodryjską wojną domową.BRODRIABrodryjczycy świętują 9-lecie istnienia państwa. Z tej okazji niektórzy starzy Brodryjczycy zdecydowali się powrócić do kraju i snują plany na temat nowych, interesujących inicjatyw. Być może już wkrótce wojna domowa nie będzie główną atrakcją u naszych wschodnionordackich partnerów?INNETrwa zgłaszanie propozycji na Składankową Listę Przebojów BLP. Każdy zgłosić może swoje ulubione składanki, plejlisty i mixy. Konkurs trwa do końca lutego, zaś w marcu zorganizujemy listę przebojów poświęconą utworom rewolucyjnym i patriotycznym.

To był tydzień (5 lutego 2023)

30 stycznia Prezydent Republiki powrócił z nieprzewidzianego urlopu zapowiadając jednocześnie, że nie będzie kandydował na kolejną kadencję.

31 stycznia Zgromadzenie przyjęło projekt nowej Konstytucji Republiki Bialeńskiej. Wejdzie ona w życie 13 lutego, a dwa tygodnie później zakończy się kadencja Prezydenta.

Rozpoczęła się dyskusja nad organizacją procesu wprowadzenia w życie nowych zasad ustrojowych, w szczególności nad zniesieniem i reformą niektórych ustaw.

Trwają także prace nad dostosowaniem treści na stronie internetowej Bialenii do warunków nowego ustroju.

[Obrazek: 100071186876073408_t.png]
EMIRAT BIALENII

Emir wydał idźmę ustanawiającą symbole regionu.

Trwa protest wyznawców Zielonego Kościoła, którzy domagają się od władz zwrotu szeregu nieruchomości.

https://kustosz.stempel.org.pl/1073/100071186876073204.png
WILAJET ANATOLII

Po złożeniu dymisji przez Arkadaga Aleksandra Czerepacha obowiązki głowy regionu przejął Prezydent Faradobus, który zaproponował kontynuację prac nad projektem symboli regionalnych.

W Pracowni Faktów i Ciekawostek trwa debata na temat mikrouniwersalizmu.

DODATEK NADZWYCZAJNY – FELIETON „ZIELONĄ KSIĄŻKĄ MIĘDZY OCZY”

Republika Bialeńska w dziesiątym roku swojego istnienia przeżywa kolejną reformę ustrojową. Niedawno wyliczyłem, że zmieniamy konstytucję średnio co 400 dni, przeważnie w okresie jesienno-zimowym. Tym razem ideą przewodnią przemian jest powrót do kaddafistowskich źródeł. Odtąd Bialenią rządzić będą kongres i komitety ludowe. Urząd prezydenta pozostaje zachowany, ale z przyczyn czysto pragmatycznych – większość bialeńskiej wierchuszki ma kilkunastoletnie doświadczenie, wraz z którym nauczyli się pesymizmu antropologicznego i wiedzą, że w każdej mikronacji potrzebny jest wodzirej.

Czym w istocie jest powrót do kaddafizmu? Na pewno powrotem do korzeni, ponieważ pierwszy ustrój bialeński po Rewolucji Marcowej 2012 r. był właśnie wzorowany na dżamahiriji. Komitety ludowe nie działały zbyt efektywnie, więc w ich miejsce pojawiały się inne wiodące podmioty władzy – przeważnie Bialenia prowadzona była przez demokratycznych, choć niepozbawionych imidżu autorytarnego, prezydentów, zwanych potocznie konduktorami. Okresy rządów parlamentu lub niedookreślonej oligarchii przeważnie były okresami kryzysu lub do niego prowadziły.

Co zmieniło się ostatnio, że podejmujemy kolejny eksperyment? Coś się wypaliło – praktycznie wszyscy chętni byli już prezydentami, prof. Faradobus i ja nawet wielokrotnie. Każdy chętny podjął już prometejskie próby zbawienia Bialenii. Przede wszystkim jednak, nikt dla nikogo nie może być już wodzem, skoro jesteśmy od wielu lat kolegami. Dziś przyszłość państwa zależy od kolektywu, który wciąż potrzebuje charyzmatycznego lidera, ale nie potrzebuje już Ojca Narodu, który wskaże każdemu miejsce w szeregu, rozdzieli zadania, a w razie potrzeby pochwali i zgani kogo trzeba.

Obecny konduktor, prof. Faradobus, zapowiedział już, że nie będzie ubiegał się o reelekcję. Ja nie zajmę jego fotela. Obaj zaangażujemy się w pracę w kongresie i komitetach, a ponadto w aktywizację regionów. Prezydentem najpewniej zostanie człowiek zacny i obdarzony licznymi, jakże nam potrzebnymi, talentami – ale umiarkowanie aktywny i niezbyt zaangażowany w bialeńską politykę ostatnich lat. Zmiana w Pałacu będzie szła w jednym kierunku ze zmianą Konstytucji – w kierunku kolektywnego zarządzania krajem i prawdziwej, kaddafistowskiej demokracji.

Czym skończy się ten eksperyment? Nową młodością Bialenii ożywionej zielonymi ideałami i wspólnymi dążeniami, a może przyspieszeniem uwiądu starczego? Nie wiedzą tego reformatorzy, ani komentatorzy. Czy się udało dowiemy się za kolejne 400 dni…

Andrzej Płatonowicz Ordyński

To był tydzień w Bialenii (16 I 2023)Prezydent Republiki, Najwyższy Zwierzchnik i Dowódca Sił Zbrojnych Profesor Generał Brygady Ametyst Faradobus przewodniczył uroczystościom z okazji Święta Sił Zbrojnych. Główna ceremonia miała miejsce na pokładzie lotniskowca ORB „Republika Bialeńska”, który z tej okazji zacumował w pobliżu wybrzeży Ahary i Fjary, niedawno przyłączonych do Bialenii wysp. W godzinach popołudniowych Prezydent Faradobus wizytował jednostki, które wzięły udział w operacji „Wicher Valhalli”, gdzie sprawdził gotowość bojową w zakresie szybkiego reagowania.Głosowanie ws. nowego hymnu Republiki Bialeńskiej nie przyniosło żadnego wiążącego rozwiązania. Wobec niemożności osiągnięcia konsensusu, wspólnota obywatelska postanowiła powstrzymać się od wpisywania hymnu do nowej konstytucji. Towarzyszka ʿĀlija zawdżat Akrypa zaproponowała skomponowanie oryginalnej melodii, co spotkało się z entuzjastyczną reakcją Bialeńczyków.

EMIRAT BIALEŃSKIWciąż trwa dyskusja nt. symboliki regionalnego Emiratu Bialenii, ale jest to już ostatnia okazja do zabrania głosu w tej sprawie, zapraszamy!ZIELONY KOŚCIÓŁAjatollah Farwardin ogłosił fatwę Kital, w której wyraził podejście Zielonego Kościoła do konfliktów militarnych. Walka militarna bialeńskim muzułmanom dozwolona jest jedynie w obronie własnej wspólnoty, zaś państwa w żadnym wypadku nie powinno prowadzić wojen napastniczych. Używanie środków fizycznych niewskazane jest także w przypadku dżihadu. Nowa fatwa jest kolejnym dowodem postępowości doktryny Zielonego Kościoła.POZOSTAŁETrwają rozmowy koncepcyjne na temat miesięcznika turystyczno-krajoznawczego „Beduin”, którego celem będzie opisywanie bialeńskich atrakcji turystycznych i mniej znanych miejscowości. Redakcja zaprasza do współpracy zwłaszcza redaktorów i grafików!