Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

GRUPA PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO „HAISHE”

Grupa Przemysłu Okrętowego „Haishe” powstała 12.08.2021 –  jest to przedsiębiorstwo państwowe, które zajmuje się produkcją okrętową, zarówno w zakresie okrętów wojennych, jak i statków handlowych oraz innych jednostek morskich. Dyrekcja przesiębiorstwa mieści się w mieście Nonsong i kieruje pracą wszytskich panstwowych stoczni na terenie Protektoratu Nan Di oraz zrzesza również inne przesiębiorstwa zajmujące się produkcją różnych elementów potrzebnych budownictwu okrętowemu.

W skład grupy wchodzi sześć stoczni:

STOCZNIA NR 1 – NONSONG

STOCZNIA NR 2 – YANCUN

STOCZNIA NR 3 – WAFANG

STOCZNIA NR 4 – SHODAN

STOCZNIA NR 5 – MAWAN

STOCZNIA NR – SHAWAN

Produkcja Grupy Przemysłu Okrętowego „Haishe”

PRODUKCJA WOJSKOWA

PRODUKCJA CYWILNA