Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

LINIE LOTNICZE „AIR NAN DI”

Linie Lotnicze Air Nan Di zostały utworzone 27 września 2021. Jest to państwowe przedsiębiorstwo lotnicze z siedzibą w Wiecznym Mieście, które obsługuje zarówno połączenia lokalne, jak i międzynarodowe.

W pierwszej kolejności zostały uruchomione połączenia lokalne, głownie pomiędzy Wiecznym Miastem, a dużymi miastami na wschodzi i zachodzie Protektoratu. Co prawda w Nan Di powstała rozbudowana sieć szybkich kolei – to jednak z racji ukształtowania terenu muszą one omijać góry, co znacznie wydłuża czas podróży. W tej sytuacji celowym było rozwinięcie lotniczych połączeń wewnętrznych, szczególnie dla celów biznesowych.

Ważną kwestią było też zapewnienie sprawnej komunikacji z Imperialną Brodrią, a szczególnie ze stolicą kraju – Broskwą. W tym przypadku również geografia powoduje, że komunikacja lotnicza jest najbardziej korzystna – ponieważ pomiędzy Nan Di, a centralną i północną Brodrią znajduje się pasmo górskie, co znacznie utrudnia podróże koleją – poprzez znaczne wydłużenie trasy i czasu podróży.

Dodatkowo uruchomione zostały połączenia międzynarodowych – w pierwszej kolejności do Republiki Bialeńskiej na teren Departamentu Lisewskiego. Jest to związana w faktem bliskiej współpracy przemysłu Nan Di z bialeńskimi przedsiębiorstwami na terenie tego departamentu Rzeszy Bialeńskiej. Konieczne było przede wszystkim uruchomienie połączenia lotniczego z Razornem, ale w z czasem ilość połączen z Bialenią została zwiększona z racji bliskich związków brodryjsko-bialeńskich. Samoloty Air Nan Di latają między innymi do Wolnoghradu, Port Arthurberg czy na Wyspy Przyjaźni.

Jednak Linie Lotnicze Air Nan Di zamierzają wejść również na szerszy rynek mikronacyjnej komunikacji lotniczej. Z racji związków Gubernatora w Palatynatem Leocji jest planowane połączenie lotnicze z tą oceaniczną wyspą.

Samoloty wykorzystywane przez Linie Lotnicze Air Nan Di