Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

DEKRET W SPRAWIE PODZIAŁU PODDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

Gubernatora Protektoratu Nan Di

Wieczne Miasto, 23 stycznia 2022

Jako Generał-Gubernator Protektoratu Nan Di zarządzam co następuje:

1. Protektorat Nan Di zostaje podzielony na pięć prowincji, których terytoria są jednocześnie okręgami wojskowymi:

  • Prowincja Centralna (I Okręg Wojskowy)
  • Prowincja Zachodnia (II Okręg Wojskowy)
  • Prowincja Południowa (III Okręg Wojskowy)
  • Prowincja Wschodnia (IV Okręg Wojskowy)
  • Prowincja Północna (V Okręg Wojskowy)

2. Prowincja Centralna, w której znajduje się stolica Nan Di – Wietrzne Miasto nie jest podzielona na mniejsze jednostki administracyjne, a władza w niej jest sprawowana bezpośrednio przez Generał-Gubernatora.

3. Pozostałe prowincje zostają podzielone na prefektury.

a) Na czele prefektury stoi Prefekt, którego mianuje i odwołuje Generał-Gubernator.

b) Prefekt może przyjąć tytuł indywidualny, który będzie honorowany przez administrację Nan Di, po jego zatwierdzeniu przez Generała-Gubernatora.

c) Prefektury, które nie mają mianowanego Prefekta są zarządzane bezpośrednio przez Generała-Gubernatora.

4. Prefektury posiadają nazwy administracyjne nadane od najwięszego miasta lub od nazwy geograficznej – jednak mianowani Prefekci mogą nadać im nazwy indywidualne, które będą honorowane przez administrację Nan Di, po ich zatwierdzeniu przez Generała-Gubernatora.

5. Wykaz utworzonych prefektur:

a) Prowincja Południowa:

1/ Prefektura Yancun
2/ Prefektura Nonsong
3/ Prefektura Mawan

b) Prowincja Zachodnia:

4/ Prefektura Funan
5/ Prefektura Shodan
6/ Prefektura Wafang

c) Prowincja Wschodnia:

7/ Prefektura Yantang
8/ Prefektura Xuri Baolei
9/ Prefektura Dasong

d) Prowincja Północna:

10/ Pierwsza Prefektura Wrót Nieba
11/ Druga Prefektura Wrót Nieba
12/ Prefektura Dabang
13/ Prefektura Hedong
14/ Prefektura Xiwan
15/ Prefektura Waipai

6. Granice administracyjne określa załączona mapa:

7. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Generał-Gubernator Protektoratu Nan Di