Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

DEKRET ORGANIZACYJNY

Gubernatora Protektoratu Nan Di

Wieczne Miasto, 10 sierpnia 2021

Jako mianowany przez Cara Brodrii, Generał-Gubernator Protektoratu Nan Di zarządzam co następuje:

1. Car Brodrii, Piotr Pawłow jako twórca i dobroczyńca Naszej Ojczyzny otrzymuje honorowy tytuł Niebiańskiego Cesarza (Tiāndì).

2. Na stanowisko Wicegubernatora Protektoratu Nan Di powołuję Marko Ramiusa.

3. Stolicą Protektoratu Nan Di zostaje Wieczne Miasto (Yǒnghéng zhī chéng).

4. Flagą Nan Di jest niebieski prostokąt o proporcjach 2:1 z umieszczoną w lewym górnym rogu falgą Brodrii oraz centralnie umieszczoną w pozostałym polu – czerwoną, pięcioramienną gwiazdą w złotej obwódce z wpisanym znakiem Nán oznaczającym południe.

5. Godłem Nan Di jest stylizowany, złoty pierścień z wpisanymi kłosami zboża oraz umieszczonym pod nim kołem zębatym. Wewnątrz pierścienia pole w kolorze niebieskim umieszczona jest złota, chińska Brama Niebiańskiego Spokoju, a pod nią umieszczone są barwy brodryjskie. Ponad dachem bramy umieszczona jest czerwona, pięcioramienna gwiazda, w złotej obwódce oraz wpisanym znakiem Nán.

6. Powołuje się do życia sił zbrojne Protektoratu, które otrzymują nazwę Siły Samoobrony Nan Di (Nán Dì Zì Wèiduì), które dzielą się na:
– Siły Lądowe/Lądowe SIły Samoobrony (Lùjūn)
– Siły Powietrzne/Powietrzne SIły Samoobrony (Kōngjūn)
– Siły Morskie/Morskie SIły Samoobrony (Hǎijūn)

7.  Dowódcą Sił Samoobrony Nan Di jest osobiście Generał-Gubernator Protektoratu Nan Di.

8. Ustala się następujące znaki rozpoznawcze Sił Samoobrony Nan Di:

a/ Znakiem rozpoznawczym, malowanym na pojazdach bojowych jest czerwona, pięcioramienna gwiazda, ze złotą obwódką oraz wpisanym znakiem Nán, również w kolorze złotym.

b/ Znakiem rozpoznawczym statków powietrznych Sił Samoobrony Nan Di jest jest czerwona, pięcioramienna gwiazda, ze złotą obwódką oraz wpisanym znakiem Nán, również w kolorze złotym z umieszczonymi po bokach, symetrycznie elementami będącymi wycinkiem niebieskiego prostokąta w złotych obwódkach.

c/ Bandera, będąca znakiem rozpoznawczym okrętów Sił Samoobrony Nan Di jest odmianą flagi protektoratu, w której nieco mniejsza gwiazda została wpisana w białą kotwicę, a zakończenie bandery ma trójkątne wcięcie materiału.

9. Do czasu opracowania prawodawstwa Protektoratu Nan Di wszelkie sprawy rozpatruje Gubernator lub w razie jego uzgodnionej nieobecności Wicegubernator, a decyzje ogłaszane są w formie dekretów.

10. W przypadku opróżnienia stanowiska Gubernatora, do czasu powołania nowej osoby na to stanowisko przez Cara Brodrii – pełnię władzy w Protektoracie przejmuje Wicegubernator.

11. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Generał-Gubernator Protektoratu Nan Di