Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nowa Orda

NOWA ORDA

ETNARCHAT

Nowa Orda – brodryjski etnarchat (samorząd) ze stolicą w Bundżadarze, obejmujący wszystkie zamieszkujące Imperium ludy mongolskie i turkijskie. Nową Ordą kieruje chan (obecnie Andrzej Płatonowicz Ordyński) oraz Kurułtaj, złożony ze wszystkich obywateli. Każdorazowemu Carowi Brodrii (obecnie Iwan Pietrow) przysługuje tytuł Chana Chanów. 

Nowa Orda została powołana do życia ukazem carskim z 1 lipca 2020. Jest to teren o powierzchni około 260 tys. km2 o charakterze górzysto-wyżynno-stepowym, położony na południu „Imperialnej Brodrii” i graniczący z terytorium zależnym Brodrii o nazwie Protektorat Nan Di.

Na wschodzie i północy etnarchatu rozciągają się pasma górkie (północny kraniec Wrót Nieba oraz jego wschodnia, na razie bezimenna odnoga), które oddzielają Nową Ordę od reszty kraju. Klimat regionu przypomina realową Mongolię.

Główne miasta to Bundażar (stolica), Khanzyjsk i Ajżdurstan (w centrum regionu) oraz Bin-Andrars (na zachodzie) i Banszaj (na wschodzie).

Wycinek mapy Brodrii, przedtawiający teren Nowej Ordy.