Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Miasto Nonsong

Nonsong jest stolicą i największym miastem Prefektury – liczy ono 1,6 mln mieszkańców oraz zajmuje powierzchnię 410 km². Szacuje się, że z całą aglomeracją, Nonsong zamieszkuje obecnie około 2,5 mln mieszkańców.

Nonsong jest stolicą w pełnym tego słowa znaczeniu – stanowi ono centrum historyczne, gospodarcze i kulturowe całego regionu. Historyczne, ponieważ Nonsong już od IV wieku n.e. jest ważnym ośrodkiem władzy na południową część Nan Di i siedzibą książąt, namiestników i prefektów. Gospodarcze, ponieważ w Nonsong skupiony jest przemysł i usługi strategiczne dla funkcjonowania nie tylko Prefektury, ale i całego Nan Di. Kulturowe, ponieważ już od kilkunastu wieków, Nonsong jest oknem na świat dla tej części Nan Di oraz miejscem kształtowania trendów kulturowych na cały region.
Nonsong składa się z pięciu głównych dzielnic:

  1. Lao Chengqu (老城区) – Stare Miasto
  2. Xin Shi Zhen (新市镇) – dzielnica przemysłowa
  3. Yucun (渔村) – dzielnica biznesowa
  4. Haitan (海滩) – wschodnie przedmieścia
  5. Senlin (森林) – północne przedmieścia
Dzielnica biznesowa

Lao Chengqu

Lao Chengqu (老城区) jest to Stare Miasto, czyli najstarsza część Nonsong, która pokrywa się mniej więcej z granicami miasta z roku 1880. To tutaj kwitło życie Nonsong w czasach gdy obszar dzisiejszej dzielnicy biznesowej czy przemysłowej był porośnięty gęstymi lasami. Jeszcze 150 temu była to główna dzielnica mieszkalna. Obecnie w dzielnicy tej mieszczą się głównie stare, prywatne domy oraz lokale świadczące drobne usługi (restauracje, salony fryzjerskie, różnego rodzaju sklepy, małe hotele), prowadzone przez potomków zamożnych mieszczan zamieszkujących niegdyś Nonsong. Na obrzeżach Lao Chengqu znajdziemy również nowoczesne apartamenty. Co więcej, to w Starym Mieście najbardziej jest rozwinięte życie nocne stolicy prefektury – znajduje się tu sporo dyskotek i barów.

Najbardziej rozpoznawalnym obiektem w Starym Mieście jest Purpurowy Pałac (Zi Gong, pisownia lokalna: 紫宫). Powstał on w VII wieku n.e. jako siedziba lokalnego księcia, który w imieniu Cesarza Nan Di sprawował władzę w Prowincji Nonsong. W pałacu tym praktycznie do początku XX wieku zamieszkiwały osoby sprawujące władzę w Nonsong – czy to książęta, czy później prefekci, czy też po podboju tych ziem przez Brodrię, gubernatorzy. W XX wieku, pałac znacjonalizowano i uczyniono z niego muzeum oraz siedzibę lokalnej komórki partii komunistycznej. Obecnie zewnętrzna część pałacu nadal pełni funkcję muzeum historii Prefektury Nonsong. W wewnętrznej części pałacu mieszka natomiast i pracuje Prefekt Nonsong oraz jego najważniejsi podwładni.

Stare Miasto dziś
Purpurowy Pałac

Ciekawostka: Nazwa Purpurowy Pałac, funkcjonująca co najmniej od IX wieku, nie nawiązuje do koloru samego budynku, a do faktu, że kolor purpurowy był (i nadal jest) kojarzony w kulturze Nonsong z władzą. Skojarzenie to jest na tyle silne, że znalazło ono swoje odzwierciedlenie w herbie Nonsong.

W Starym Mieście znajduje się również Cerkiew Świętych Męczenników Nonsong (Храм Всех Святых Мучеников в Нонсонг). Na jej miejscu w XVII wieku wzniesiona została sfinansowana przez Cara Brodrii cerkiew, która miała służyć brodryjskim kupcom przebywającym w Nonsong i była częścią umowy handlowej między ówczesnym Księstwem Nonsong a Carstwem Brodryjskim. W roku 1701, ówczesny Książę Nonsong zerwał jednak umowę, a brodryjskich dyplomatów, osadników, kupców i duchownych zmusił do opuszczenia Nonsong. Tych, którzy nie opuścili miasta, spotkał okrutny los – zostali zabici przez utopienie, a samego proboszcza parafii prawosławnej stracono poprzez ling chi – karę tysiąca cięć, czyli odcinanie nożem fragmentów ciała. Straceni zostali przez Cerkiew uznani za Męczenników Nonsong a sama świątynia, zamieniona w 1702 roku na buddyjską, już po dziesięciu latach odzyskała swą pierwotną funkcję po karnej ekspedycji Cara Brodrii w Nonsong. Obecnie cerkiew zachwyca swym pięknem. Jest ona nie tylko centrum życia religijnego brodryjskich mieszkańców Nonsong, ale także obowiązkowym puntem każdej wycieczki odwiedzającej stolicę prefektury.

Xin Shi Zhen

Xin Shi Zhen (新市镇) jest to dzielnica przemysłowa. Nazwa Xin Shi Zhen oznacza dosłownie Nowe Miasto i dobrze oddaje charakter tej dzielnicy. Do XIX wieku rósł tu bowiem las i znajdowało się kilka feudalnych wiosek. Gdy jednak pod koniec XIX wieku rozpoczęła się gwałtowna industrializacja regionu, zaczęto tu budować fabryki. Umieszczono w tej dzielnicy również nowy, wielki port ze stocznią, który do dziś zaspokaja potrzeby Nonsong. Obok portu mieści się siedziba Urzędu Celnego w Nonsong. W Nowym Mieście już od ponad stulecia prężnie działa przemysł stoczniowy. Na przestrzeni dziesięcioleci zmieniała się jednak znacznie struktura pozostałych gałęzi przemysłu, które rozwijały się w tej dzielnicy. W XX wieku, władze krajowe postawiły na przemysł ciężki – w Nonsong znajdowały się huty i zakłady zbrojeniowe. Obecnie, przemysł ciężki ustępuje powoli miejsca przemysłowi wysokich technologii. W Nonsong produkowane są od niedawna telefony, podzespoły do samochodów, a także sprzęt medyczny i roboty.

Stocznia Grupy Przemysłu Okrętowego „Haishe” w Nonsong

Przedsiębiorców z Brodrii i zza granicy przyciąga do Nonsong utworzony na terenie dzielnicy Park Technologiczny Nonsong. Firmy, które funkcjonują w ramach tego parku i przyczyniają się do rozwoju i wzbogacenia regionu, mogą liczyć na ulgi podatkowe. Władze Prefektury wspierają również finansowo współpracę przemysłu z uczelniami wyższymi tak, by młodzi mieszkańcy Nonsong mieli dobrą pracę i perspektywy rozwoju na miejscu a przemysł korzystał z wykwalifikowanej kadry.

Yucun

Yucun (渔村) jest to dzielnica biznesowa. Jej lokalna nazwa oznacza dosłownie wioska rybacka. Jest to świadectwo historii tego obszaru – otóż przez wiele wieków, było to miejsce zamieszkania rybaków, którzy codziennie wyruszali na łowy i zaopatrywali w ryby i owoce morza siebie i cały Nonsong. Gdy jednak rozpoczęła się industrializacja Nonsong a rybołówstwo zostało uprzemysłowione, szybko okazało się, że miasto potrzebuje raczej więcej miejsca dla nowych mieszkańców niż rybaków. Dlatego też, przylegające wioski rybackie zostały do Nonsong przyłączone i powstawały na ich miejscu hotele robotnicze oraz mieszkania imigrantów z całego Nan Di. Nie samym przemysłem żyje jednak gospodarka i dlatego w późniejszym okresie, w Yucun zaczęły rozwijać się usługi, zaspokajające potrzeby całego miasta i regionu. Obecnie ma tu swoje siedziby dużo korporacji. W Yucun mieści się też sporo hoteli, centrów handlowych i siedzib urzędów państwowych, np. sądu rejonowego i administracyjnego. Ponieważ w ostatnich latach na całym świecie zwraca się uwagę na tzw. work-life balance, w Yucun powstają także obiekty rekreacyjne – np. parki, skwery, hale sportowe czy siłownie.

Yucun nocą

Na pograniczu dzielnicy Yucun i Xin Shi Zhen znajduje się również Wyższa Szkoła w Nonsong. Uczą się tu studenci z całego Nan Di i z pozostałych regionów Brodrii. Dzięki intensywnej współpracy z zakładami przemysłowymi i sektorem usług, studenci mogą realizować tutaj studia w trybie ucz się i pracuj, który umożliwia im nabywanie doświadczenia w zawodzie już od pierwszych miesięcy studiowania. Przy uczelni działa również liceum i technikum.

Haitan, Senlin

Haitan (海滩) i Senlin (森林) to przedmieścia, odpowiednio: wschodnie i północne. Nazwa przedmieścia może być jednak myląca, ponieważ przedmieściami jest w Nonsong wszystko, co znajduje się poza starym miastem i dzielnicą przemysłową oraz biznesową. Niegdyś znajdowały się tu wsie feudalne i pola ryżowe. Obecnie mieszka tu większość populacji stolicy prefektury. Znajdziemy tu najprzeróżniejsze mieszkania – od bloków z płyty, przez nowoczesne apartamenty, szeregówki i domy jednorodzinne, po luksusowe wille na obrzeżach miasta. W tej części miasta prowadzi swoją działalność również większość usług zaspokajających codzienne potrzeby mieszkańców – sklepy, centra handlowe, przedszkola, szkoły, szpitale, oddziały banków itp. Łatwo tu również o stosunkowo tanie zakwaterowanie dla turystów i osób przyjeżdżających do Nonsong w celach biznesowych.

Budynki mieszkalne w dzielnicy Senlin