Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prefektura Nonsong

Herb Nonsong

Słońce na granatowym niebie jest to symbol nadziei oraz życia. Może również być ono interpretowane jako symbol władzy, która czuwa nad ludem Nonsong i umożliwia mu dążenie do dobrobytu. Pod słońcem umieszczona jest nazwa prefektury – Nonsong. Otaczające herb kłosy zboża oznaczają owoce pracy mieszkańców Nonsong. Fioletowy dół herbu są to z kolei purpurowe szaty, symbolizujące królewskość i jednocześnie szlachetność.

PREFEKTURA NONSONG NA FORUM

Krajobraz i klimat 

W odróżnieniu od większej części Nan Di, Prefektura Nonsong jest obszarem nizinnym. Największe wzniesienia, położone na pograniczu z Prowincją Centralną, nie przekraczają wysokości 300 m n.p.m.. W krajobrazie Prefektury dominują więc leśne równiny, ustępujące w północnej części regionu pagórkom.

Klimat regionu jest kształtowany przez charakterystyczne położenie Prefektury nad Morzem Nordackim oraz obecność wysokich gór na północ od niej. Można tu mówić o odmianie monsunowej klimatu podzwrotnikowego morskiego. Lata w Nonsong są gorące i deszczowe (średnia temperatura w lipcu: 28°C, opady ok. 210 mm), zimy z kolei suche (średnia temperatura w styczniu: 8°C, opady ok. 20 mm). W praktyce oznacza to, że od czerwca do sierpnia, niemal każdego dnia padają ulewne deszcze i zdarzają się przy tym podtopienia. Dlatego też, najlepszą porą na plażowanie i zażywanie kąpieli w ciepłym morzu jest wiosna (kwiecień-maj) i późne lato/wczesna jesień (wrzesień-październik), kiedy to w Nonsong wciąż jest ciepło a deszczowych dni jest znacznie mniej niż latem.

Żółta Rzeka w Południowej Twierdzy
Wzgórza porośnięte lasem – typowy widok na północnych obrzeżach Prefektury Nonsong

Demografia

Prefektura Nonsong liczy 6,23 mln mieszkańców mieszkańców, z czego 3,49 mln zamieszkuje osiem największych miast Prefektury.

Stolicą i największym miastem Prefektury jest Nonsong. Liczy ono 1,6 mln mieszkańców. Jest to centrum administracyjne i gospodarcze tej części Nan Di. Mieści się tu port morski, port lotniczy i stocznia Grupy Przemysłu Okrętowego „Haishe”, w planach jest dalszy rozwój przemysłu w Nonsong.

Drugim największym miastem jest Południowa Twierdza (nazwa miejscowa: Nanfag Yaosai). Liczy ono 1,1 mln mieszkańców. Południowa Twierdza również odgrywa znaczącą rolę w gospodarce i kulturze Prefektury. Dlatego też istnieje swego rodzaju rywalizacja między Nonsong a Nanfag Yaosai.

Do innych ważnych miast należą: Manger (420 tys. mieszkańców), Tanzhi (79 tys. mieszkańców), Wuzahi (76 tys. mieszkańców), Jinzhu (74 tys. mieszkańców), Daping (72 tys. mieszkańców), Shitan (69 tys. mieszkańców).

Około 80% ludności mieszka w odległości nie większej niż 60 kilometrów od Morza Nordackiego lub Żółtej Rzeki.

Nonsong – widok na dzielnicę biznesową
Południowa Twierdza – widok na „zieloną” dzielnicę, w oddali dzielnica nadmorska i biznesowa

Gospodarka

a) Rolnictwo:

Podstawę diety mieszkańców regionu już od kilku tysiącleci stanowi ryż. Jego uprawa koncentruje się głównie w obszarze Żółtej Rzeki oraz miejscowo w zachodniej części prefektury i na północy, gdzie uprawom sprzyja lekko wyżynne ukształtowanie terenu. Przy uprawie ryżu padi (padi to odmiana, która rośnie w Nonsong) do dziś pracuje wielu mieszkańców regionu. Nie samym ryżem żyje jednak Nonsong – mamy tu też spore uprawy kukurydzy i pszenicy.

Dużą rolę w gospodarce Nonsong odgrywa również rybołówstwo. O ile przez wiele wieków stanowiło ono tradycyjne zajęcie i źródło utrzymania mieszkańców nadmorskich miejscowości Nonsong, to dziś rybołówstwo jest raczej domeną wyspecjalizowanych firm oraz lokalnych przedsiębiorców, którzy zaopatrują w ryby mieszkańców regionu, a także, we współpracy z przemysłem rybnym, uczestniczą w sprzedaży ryb poza Prefekturę.

b) Przemysł:

Industrializacja typowo rolniczego regionu Nonsong rozpoczęła się dosyć późno, bo dopiero pod koniec XIX wieku. Obecnie to właśnie przemysł daje najwięcej miejsc pracy w Prefekturze. Przede wszystkim mowa tu o przemyśle ciężkim, który przeżył w regionie na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci gwałtowny rozwój. Obecnie największym przedsiębiorstwem przemysłowym działającym w Prefekturze jest Grupa Przemysłu Okrętowego „Haishe”, której podlega sześć stoczni (w tym, oczywiście, stocznia w Nonsong) oraz szereg innych firm dostarczających elementy na potrzeby budownictwa okrętowego.

W Nonsong rozwija się również przemysł spożywczy (głównie rybny – przetwory rybne z Nonsong sprzedawane są na całą Brodrię) oraz przemysł wysokich technologii.

c) Usługi:

Wraz z szybką industrializacją, w Nonsong zaczęło rosnąć zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi. Zapotrzebowanie to utrzymuje się do dziś – wszak przemysł nie mógłby funkcjonować bez usług. I tak, ważną rolę odgrywają usługi transportowe, zwłaszcza transport kolejowy (którego rozwój jest możliwy dzięki obecności w Nonsong kolei wysokich prędkości) oraz morski (transport morski jest podstawowym sposobem transportu towarów eksportowanych i importowanych przez obszar Prefektury). Nie do przecenienia jest również rola usług edukacyjnych – rozwój przemysłu jest uzależniony od kształcenia specjalistów i dlatego szkoły w Nonsong starają się możliwie najlepiej przygotowywać młodzież do dalszej edukacji i pracy, zwłaszcza w przemyśle stoczniowym i przemyśle wysokich technologii. Starzenie społeczeństwa i wzrost świadomości zdrowotnej sprawiają, że w Nonsong rozwijają się także usługi medyczne – poza publiczną służbą zdrowia, w Prefekturze funkcjonuje także sporo prywatnych przychodni i klinik.

Struktura zatrudnienia w Prefekturze Nonsong: rolnictwo 17%, przemysł 39%, usługi 44%.

Uprawa ryżu przy jednej z rzek przymorza
Stocznia w Nonsong

Religijność

Nonsong jest regionem wielowyznaniowym. Do głównych wyznań i tendencji w religijności mieszkańców Nonsong należą: buddyzm, prawosławie, ateizm i nowe, „niszowe” wyznania.

a) Buddyzm

Buddyzm przyszedł na obszary Nonsong już około roku 600-700. (prawdopodobnie z obszaru dzisiejszej Prowincji Zachodniej lub Północnej) Przemieszał się on tu z miejscowymi, pierwotnymi wierzeniami, z czasem stając się religią państwową na prawie osiem wieków. Do dziś buddyzm dominuje w strukturze religijnej mieszkańców Nonsong, czego świadectwem są obecne w każdym praktycznie mieście buddyjskie świątynie i kilka większych klasztorów. Wyznawcy tej religii są obecni w każdej części Prefektury – zarówno w dużych i średnich miastach, jak i w miasteczkach czy na wsi. 

b) Prawosławie

Prawosławie pojawiło się w Nonsong wraz ze wzrostem wpływów brodryjskich w tej części Nordaty, czyli ok. XV wieku. Wówczas to działalność w Nonsong rozpoczęli liczni misjonarze (część z nich została, swoją drogą, męczennikami). Znaczny wzrost liczby wyznawców prawosławia związany był z podbiciem tych ziem przez Brodrię. Głównym ośrodkiem rozprzestrzeniania się tego wyznania na cały region została Południowa Twierdza. W obecnych czasach, najwięcej wyznawców prawosławia można spotkać właśnie w Południowej Twierdzy i w miejscowościach do niej przyległych. W mniejszej ilości obecni są oni także w Nonsong i w innych większych miejscowościach regionu, a także w kilkunastu wsiach zamieszkałych przez potomków kolonizatorów brodryjskich.

c) Ateizm

Kilkusetletnie współistnienie buddyzmu z prawosławiem doprowadziło do tego, że na przełomie XIX i XX wieku, gdy zakończyła się era feudalizmu, w społeczeństwie Nonsong zaczęła królować tolerancja religijna. Tolerancją ta cieszą się do dziś również osoby niewyznające żadnej wiary. Najwięcej ateistów, a także deistów i agnostyków, zamieszkuje duże i średnie miasta.

d) Nowe wyznania

„Niszowe” wyznania zaczęły w Nonsong zyskiwać popularność w latach 80. i 90. XIX wieku. Wtedy to zaczęły tworzyć się w Nonsong pierwsze większe wspólnoty protestanckie, a także neopogańskie. Ruchy te, prześladowane i zmuszone w większości w XX wieku przez władze państwowe do zejścia do podziemia, współcześnie na nowo się odradzają. Nikogo w Nonsong ani w Południowej Twierdzy nie dziwi już widok zboru czy Sali Królewskiej. To właśnie w tych dwóch miastach, nowe religie zyskują najwięcej wyznawców, głównie wśród ludzi młodych, szukających w swoim życiu głębszych, duchowych przeżyć.

Świątynia buddyjska w Shitan
Cerkiew prawosławna w Południowej Twierdzy