Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Orda Wewnętrzna

Orda Wewnętrzna to nazwa nadana Prefekturze Hedong, po mianowaniu na stanowisko prefekta – Ametysta Faradobusa, który przyjął tutuł Ewee-Chana Ordy Wewnętrznej.

Terytorium Ordy Wewnętrznej leży na północy Nan Di i graniczy bezpośrednio w brodryjskim etnarchatem o nazwie Nowa Orda. Zarówno na terenie prefektury, jak i po północnej stronie granicy z Brodrią panuje „klimat mongolski”.

ORDA WEWNĘTRZNA NA FORUM

Środkowy odcinek granicy Brodrii właściwej i uzależnionego od niej Protektoratu Nan-Di przebiega przez pustynno-stepowe tereny zamieszkiwane od wieków przez ludy przypominające realowe narody mongolskie i turkijskie. Przez setki lat wchodziły one w skład imperiów zakładanych przez kolejne dynastie, na czele których stali różni chanowie, emirowie i kaganowie. W tych czasach wykształciła się interesująca mieszanka kulturowo-religijna – na Brodryjskim Jedwabnym Szlaku po dziś dzień przecinają się wzorce muzułmańskie, wschodnie i animistyczne. Północna część regionu jako pierwsza znalazła się pod panowaniem władców brodyjskich, którzy przyjęli tytuł Chana Chanów i utworzyli etnarchat o nazwie Nowa Orda. Obecnie władzę nad nim sprawuje Andrzej Płatonowicz Ordyński.

Południe wciąż uznawało zwierzchność Wiecznego Miasta – stolicy Nan Di, a niedawno wskutek skomplikowanych procesów politycznych również znalazło się pod nominalnym berłem carów z Broskwy – Niebiańskich Cesarzy. Również władze Protektoratu postanowiły wyjść naprzeciw potrzebie trzymania w ryzach podległych sobie ludów koczowniczych i utworzyły dla nich własny chanat obejmujący obszar prefektury Hedong. Nadano mu nazwę Ordy Wewnętrznej (Өвөр Орд), a jego władcą został Ametyst Faradobus – król Hirschbergii i Weerlandu i były prezydent Bialenii, który przyjął na te potrzeby imię tytularne Ewee-Chana.

Ordę Wewnętrzną i Nową Ordę, jak łatwo się domyślić, łączą silne więzi kulturowe i społeczne w związku z czym obydwaj chanowie zadeklarowali gotowość do ścisłej współpracy. Pod pewnymi względami chanat południowy przypomina realowy Wschodni Turkiestan oraz Mongolię Wewnętrzną. W przeciwieństwie do północy dużo silniejsze są tu jednak klasyczne wzorce dalekowschodnie takie jak obecność lokalnych odmian filozofii i  religii Wschodu, egzotycznych alfabetów, kolektywizm oraz przywiązanie do rządzących. Mimo to na obszarze Ordy Wewnętrznej zachowały się tradycje kurułtaju przez co jest ona uznawana za jedną z bardziej demokratycznych części Nan-Di.

Poza typowymi także dla Nowej Ordy terenami stepowymi Orda Wewnętrzna obejmuje również znaczne obszary pustynne oraz przedpola pasm górskich. Z tego powodu jest to terytorium stosunkowo słabo zaludniona (gęstość zaludnienia to zaledwie 5 osób na kilometr kwadratowy). Jedynym większym miastem pozostaje Hedong, noszące także lokalną nazwę „Ulankorta”. Większa część mieszkańców nadal prowadzi koczowniczy tryb życia zajmując się handlem, pasterstwem, łowiectwem oraz bandyctwem turystyką.