Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Bialeńska Żegluga Morska

Bialeńska Żegluga Morska jest przedsiębiorstwem, które powstało 3 marca 2014 jako przedsiębiorstwo państwowe z siedzibą w Mesjano i zajmowało się przewozem ładunków drobnicowych pomiędzy portami Republiki Bialeńskiej. Zarządzającym (dyrektorem) Bialeńskiej Żeglugi Morskiej był Ronon Dex, występujący jeszcze wtedy jako Krzysztof Razorblade.

Z dniem 11 sierpnia 2019, za zgodą Prezydenta Republiki Bialeńskiej przedsiębiorstwo zostało sprywatyzowane i przeniesione do miasta Ronin, w lennie Ronona Dex. Firma zachowała nazwę Bialeńska Żegluga Morska (BŻM) i rozszerzyła swoją działalność.

Obecnie BŻM świadczy lub planuje świadczyć usługi w zakresie:

1. Transport ładunków drobnicowych pomiędzy portami Republiki Bialeńskiej.
2. Transport ładunków wielkogabarytowych pomiędzy portami Republiki Bialeńskiej.
3. Wsparcie dla prac podwodnych.
4. Usługi  holownicze.
5. Transport pasażersko-samochodowy pomiędzy Wyspą Bialeńską, a Anatolią.
6. Połączenia promowe pomiędzy portami Republiki Bialeńskiej.

Przy pomocy uniwersalnych statków typu M100 Bialeńska Żegluga Morska uczestniczy w systemie gospodarczym palatynatu Leocji – w tej chwili jest tam zarejestrowanych 14 staków typu M100 należących do BŻM.

 • MV „Razorno”
 • MV „Koga”
 • MV „Ronin”
 • MV „Lisewo”
 • MV „Pasat”
 • MV „Lisendorff”
 • MV 'Thirsk”
 • MV „Norman”
 • MV „Altmark”
 • MV „Mistral”
 • MV „Marin”
 • MV „Szwemlic”
 • MV „Wilczyn”
 • MV „Tobolsk”

Bialeńska Żegluga Morska dysponuje na chwile obecną następującymi jednostkami pływającymi:

1.Uniwersalne statki towarowe serii M100 – 14 statków zbudowanych w latach 2014-2021 w Stoczni im. 1 Maja w Mesjano oraz w Stoczni Razorno (dwa ostatnie). Były to pierwsze i przez długi czas jedyne statki przedsiębiorstwa – pierwotnie było ich 8, ale z związku z rozbudową firmy dokupiono kolejne 4. Kolejne dwa statki tego typu zostały zakupione w związku z udziałem BŻM w systemie gospodarczym Palatynatu Leocji, który jest oparty jest na handlu morskim. 

Nowoczesny drobnicowiec, wyposażony w dwa dźwigi ładunkowe – co umożliwia korzystanie również z portów o znikomej infrastrukturze przeładunkowej. Statek z dużym stopniu zautomatyzowany, wymagający niewielkiej załogi.

 • Nośność (DWT): 4500 t
 • Długość: 104 m
 • Szerokość: 18 m
 • Zanurzenie: 5,43 m
 • Prędkość: 16,6 w
 • Załoga: 17

2. Statek do przewozu ładunków wielkogabarytowych i zabezpieczenia prac podwodnych typu JJ-140 – pojedyncza jednostka zbudowana w 2019, w Stoczni im. 1 Maja w Mesjano.

Jednostka przeznaczona do przewozu wielkogabarytowych ładunków np. elementów rurociągów oraz zabezpieczenia prac podwodnych. Dwa duże 900-tonowe dźwigi, które są przystosowane również do opuszczania ładunków na dno morskie.

 • Nośność (DWT): 13000 t
 • Długość: 144,3 m
 • Szerokość: 26,7 m
 • Zanurzenie: 7,5 m
 • Prędkość: 18 w
 • Załoga: 80

Ładunek maksymalny: 1800 ton
Sprzęt: 2 dźwigi 900-tonowe.

3. Holownik pełnomorski typu H-75 – 2 jednostki zbudowane w Stoczni Razorno w 2019, na potrzeby rozbudowującego się przedsiębiorstwa.

Duży, uniwersalny holownik pełnomorski – jednostka zdolna do holowania nawet dużych statków. Jednostka może pełnić również role statku zaopatrzeniowego dla platform wiertniczych oraz zabezpieczenia prac podwodnych.

 • Nośność (DWT): 3567 t
 • Długość: 75,05 m
 • Szerokość: 18 m
 • Zanurzenie: 5,43 m
 • Prędkość: 20,5 w

4. Prom pasażersko-samochodowy typu WPR-215 – pojedyncza (w obecnej chwili) jednostka zbudowana w Stoczni im. 1 Maja w Mesjano w 2019.

Duży prom pasażersko-samochodowy, zakupiony w celu rozwinięcia działalności BŻM o regularne połączenia promowe pomiędzy głównymi portami Wyspy Bialeńskiej i Anatolii.

 • Nośnosć (DWT): 10100 t
 • Długość: 215,5 m
 • Szerokość: 31,9 m
 • Zanurzenie: 6,05 m
 • Prędkość: 22 w
 • Załoga: 141
 • Pasażerowie: 1376 (546 kabin)
 • Samochody: 250

5. Prom samochodowy LPR-90 – 6 jednostek wybudowanych w Stoczni Razorno w 2019.

Prom samochodowy przeznaczony do prowadzenia komunikacji pomiędzy Wyspą Bialeńską, a Anatolią – głównie przez Cieśninę Bialeńską do Port Arthurberg.

 • Nośność (DWT): 612 t
 • Długość: 93,2 m
 • Szerokość: 17,5 m
 • Zanurzenie: 2,75 m
 • Prędkość: 14 w
 • Pasażerowie: 895
 • Samochody: 140

6. Katamaran pasażerski SKP-40 – 8 jednostek wybudowanych w 2019, w Stoczni Razorno.

Szybka jednostka do przewozu pasażerów na krótkich trasach – służących połączeniom pomiędzy portami Wyspy Bialeńskiej oraz połączeniom z Anatolią.

 • Długość: 39,9 m
 • Szerokość: 10,8 m
 • Zanurzenie: 1,26 m
 • Prędkość: 38 w (bez ładunku do 41 w)
 • Załoga: 6
 • Pasażerowie: 187

Bialeńska Żegluga Morska jest przedsiębiorstwem, które powstało 3 marca 2014 jako przedsiębiorstwo państwowe z siedzibą w Mesjano i zajmowało się przewozem ładunków drobnicowych pomiędzy portami Republiki Bialeńskiej. Zarządzającym (dyrektorem) Bialeńskiej Żeglugi Morskiej był Ronon Dex, występujący jeszcze wtedy jako Krzysztof Razorblade.

Z dniem 11 sierpnia 2019, za zgodą Prezydenta Republiki Bialeńskiej przedsiębiorstwo zostało sprywatyzowane i przeniesione do miasta Ronin, w lennie Ronona Dex. Firma zachowała nazwę Bialeńska Żegluga Morska (BŻM) i rozszerzyła swoją działalność.

Obecnie BŻM świadczy lub planuje świadczyć usługi w zakresie:

1. Transport ładunków drobnicowych pomiędzy portami Republiki Bialeńskiej.
2. Transport ładunków wielkogabarytowych pomiędzy portami Republiki Bialeńskiej.
3. Wsparcie dla prac podwodnych.
4. Usługi  holownicze.
5. Transport pasażersko-samochodowy pomiędzy Wyspą Bialeńską, a Anatolią.
6. Połączenia promowe pomiędzy portami Republiki Bialeńskiej.

Przy pomocy uniwersalnych statków typu M100 Bialeńska Żegluga Morska uczestniczy w systemie gospodarczym palatynatu Leocji – w tej chwili jest tam zarejestrowanych 14 staków typu M100 należących do BŻM.

 • MV „Razorno”
 • MV „Koga”
 • MV „Ronin”
 • MV „Lisewo”
 • MV „Pasat”
 • MV „Lisendorff”
 • MV 'Thirsk”
 • MV „Norman”
 • MV „Altmark”
 • MV „Mistral”
 • MV „Marin”
 • MV „Szwemlic”
 • MV „Wilczyn”
 • MV „Tobolsk”

Bialeńska Żegluga Morska dysponuje na chwile obecną następującymi jednostkami pływającymi:

1.Uniwersalne statki towarowe serii M100 – 14 statków zbudowanych w latach 2014-2021 w Stoczni im. 1 Maja w Mesjano oraz w Stoczni Razorno (dwa ostatnie). Były to pierwsze i przez długi czas jedyne statki przedsiębiorstwa – pierwotnie było ich 8, ale z związku z rozbudową firmy dokupiono kolejne 4. Kolejne dwa statki tego typu zostały zakupione w związku z udziałem BŻM w systemie gospodarczym Palatynatu Leocji, który jest oparty jest na handlu morskim. 

Nowoczesny drobnicowiec, wyposażony w dwa dźwigi ładunkowe – co umożliwia korzystanie również z portów o znikomej infrastrukturze przeładunkowej. Statek z dużym stopniu zautomatyzowany, wymagający niewielkiej załogi.

 • Nośność (DWT): 4500 t
 • Długość: 104 m
 • Szerokość: 18 m
 • Zanurzenie: 5,43 m
 • Prędkość: 16,6 w
 • Załoga: 17

2. Statek do przewozu ładunków wielkogabarytowych i zabezpieczenia prac podwodnych typu JJ-140 – pojedyncza jednostka zbudowana w 2019, w Stoczni im. 1 Maja w Mesjano.

Jednostka przeznaczona do przewozu wielkogabarytowych ładunków np. elementów rurociągów oraz zabezpieczenia prac podwodnych. Dwa duże 900-tonowe dźwigi, które są przystosowane również do opuszczania ładunków na dno morskie.

 • Nośność (DWT): 13000 t
 • Długość: 144,3 m
 • Szerokość: 26,7 m
 • Zanurzenie: 7,5 m
 • Prędkość: 18 w
 • Załoga: 80

Ładunek maksymalny: 1800 ton
Sprzęt: 2 dźwigi 900-tonowe.

3. Holownik pełnomorski typu H-75 – 2 jednostki zbudowane w Stoczni Razorno w 2019, na potrzeby rozbudowującego się przedsiębiorstwa.

Duży, uniwersalny holownik pełnomorski – jednostka zdolna do holowania nawet dużych statków. Jednostka może pełnić również role statku zaopatrzeniowego dla platform wiertniczych oraz zabezpieczenia prac podwodnych.

 • Nośność (DWT): 3567 t
 • Długość: 75,05 m
 • Szerokość: 18 m
 • Zanurzenie: 5,43 m
 • Prędkość: 20,5 w

4. Prom pasażersko-samochodowy typu WPR-215 – pojedyncza (w obecnej chwili) jednostka zbudowana w Stoczni im. 1 Maja w Mesjano w 2019.

Duży prom pasażersko-samochodowy, zakupiony w celu rozwinięcia działalności BŻM o regularne połączenia promowe pomiędzy głównymi portami Wyspy Bialeńskiej i Anatolii.

 • Nośnosć (DWT): 10100 t
 • Długość: 215,5 m
 • Szerokość: 31,9 m
 • Zanurzenie: 6,05 m
 • Prędkość: 22 w
 • Załoga: 141
 • Pasażerowie: 1376 (546 kabin)
 • Samochody: 250

5. Prom samochodowy LPR-90 – 6 jednostek wybudowanych w Stoczni Razorno w 2019.

Prom samochodowy przeznaczony do prowadzenia komunikacji pomiędzy Wyspą Bialeńską, a Anatolią – głównie przez Cieśninę Bialeńską do Port Arthurberg.

 • Nośność (DWT): 612 t
 • Długość: 93,2 m
 • Szerokość: 17,5 m
 • Zanurzenie: 2,75 m
 • Prędkość: 14 w
 • Pasażerowie: 895
 • Samochody: 140

6. Katamaran pasażerski SKP-40 – 8 jednostek wybudowanych w 2019, w Stoczni Razorno.

Szybka jednostka do przewozu pasażerów na krótkich trasach – służących połączeniom pomiędzy portami Wyspy Bialeńskiej oraz połączeniom z Anatolią.

 • Długość: 39,9 m
 • Szerokość: 10,8 m
 • Zanurzenie: 1,26 m
 • Prędkość: 38 w (bez ładunku do 41 w)
 • Załoga: 6
 • Pasażerowie: 187