Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacje podstawowe

REPUBLIKA BIALEŃSKA

  • Ustrój: republika.
  • Powierzchnia: około 1978 tys. km2 (z tego Wyspa Bialeńska – 560 tys. km2, Anatolia – 1280 tys. km2, Wyspy Przyjaźni – 138 tys. km2).
  • Ludność: ok. 76 mln narracyjnych mieszkańców (z tego Wyspa Bialeńska – 50 mln, Anatolia – 25 mln, Wyspy Przyjaźni – 0.9 mln)
  • Stolica: Wolnograd (miasto na Wyspie Bialeńskiej)

GODŁO

FLAGA

WŁADZE PAŃSTWOWE

WŁADZA USTAWODAWCZA

Powszechny Kongres Ludowy, złożony ze wszystkich chętnych obywateli, jest najważniejszym organem władzy ludowej Republiki Bialeńskiej. Zbiera się rzadko, aby ustanawiać, znosić i zmieniać akty prawne najwyższej wagi, a także dokonywać wyboru Prezydenta.

WŁADZA WYKONAWCZA (POLITYCZNA)

Prezydent Republiki Bialeńskiej jest głową państwa i najwyższym urzędnikiem odpowiedzialnym przede wszystkim za kwestie obronności i prowadzenie polityki zagranicznej. Jest wybierany przez Powszechny Kongres Ludowy na półroczną kadencję.

WŁADZA WYKONAWCZA (NARRACYJNA)

W Ludowym Komitecie Regionów chętni obywatele dyskutują na tematy związane z klimatem, narracją i sprawami lokalnymi nadając ton życia codziennego naszej mikronacji. Do grona tego może dołączyć każdy Bialeńczyk, który wyrazi taką wolę.

WŁADZA SĄDOWNICZA

Ludowy Komitet Sprawiedliwości jest centralnym organem władzy sądowniczej w Republice Bialeńskiej. W jego skład może wejść każdy obywatel, zaś instancją odwoławczą pozostaje Powszechny Kongres Ludowy.

TERYTORIUM

REPUBLIKA BIALEŃSKA JEST PODZIELONA NA DWA REGIONY:

Oba regiony różnią się od siebie ustrojowo i etnicznie. Emirat Bialenii, podlegający bezpośrednio zwierzchnictwu Prezydenta i powołanego przez niego Emira, jest centrum kultury arabskiej, zaś rządzony przez Arkadaga Wilajet Anatolii zamieszkuje ludność turkijska. Anatolia jest też obszarem nieco bardziej dzikim i nie do końca podporządkowanym władzom centralnym.

TRZECIM ELEMENTEM SĄ ODDALONE O KILKA TYSIĘCY KILOMETRÓW

Jest to archipelag oddany pod zarząd Siłom Zbrojnym RB i teren całkowicie zmilitaryzowany.