Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Bialeński Krzyż Modernizatorów

Historia Bialeńskiego Krzyża Modernizatorów związane jest z budową pod koniec 2021 roku nowej strony Republiki Bialeńskiej, a także z częściową naprawą forum państwa. Powstała wówczas idea ustanowienia odznaczenia, które będzie można przyznawać osobom zaangażowanym w rozwój i utrzymanie infrastruktury informatycznej państwa.

Podobnie jak wyprzedzający go w hierarchii Bialeński Krzyż Zasługi, Bialeński Krzyż Modernizatorów dzieli się na trzy klasy:

  • Krzyż Złoty
  • Krzyż Srebrny
  • Krzyż Brązowy

Krzyż Złoty może zostać nadany wielokrotnie – kolejne nadania oznacza się wówczas charakterystycznymi okuciami.