Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Bialeńskie Linie Oceaniczne

Bieleńskie Linie Oceaniczne jest przedsiębiorstwem, które powstało 3 marca 2014 jako przedsiębiorstwo państwowe z siedzibą w Nowym Ab’Dorst i od początków swojej działalności zajmowało się przewozem pasażerów… chociaż jedyną regularną linią obsługiwaną przez BLO była linia przewozów pasażerskich pomiędzy Bialenią, a nieistniejącą już Republiką La Palma.

Na początku czerwca 2019, za zgodą Prezydenta Republiki Bialeńskiej przedsiębiorstwo zostało wpisane do rejestru przedsiębiorstw, zgodnie z aktualną ustawą o działalności gospodarczej.

Dyrektorem przedsiębiorstwa jest Ronon Dex.

Bieleńskie Linie Oceaniczne świadczą usługi w zakresie rejsów wycieczkowych poza granice Republiki.

Firma dysponuje na chwilę obecną trzema jednostkami pływającymi:

1.Wycieczkowce  serii P230 – dwa luksusowe wycieczkowce zbudowano w latach 2014-2016 w Stoczni im. 1 Maja w Mesjano oraz trzeci, tego samego typu zbudowany przez Stocznię Bialeńską w Sateda.

Dane jednostki:

  • ilość pasażerów 2300 (załoga 700 osób)
  • długość – 293m
  • szerokość – 33,5m
  • zanurzenie – 6,5m
  • prędkość – 22 w

Bieleńskie Linie Oceaniczne jest przedsiębiorstwem, które powstało 3 marca 2014 jako przedsiębiorstwo państwowe z siedzibą w Nowym Ab’Dorst i od początków swojej działalności zajmowało się przewozem pasażerów… chociaż jedyną regularną linią obsługiwaną przez BLO była linia przewozów pasażerskich pomiędzy Bialenią, a nieistniejącą już Republiką La Palma.

Na początku czerwca 2019, za zgodą Prezydenta Republiki Bialeńskiej przedsiębiorstwo zostało wpisane do rejestru przedsiębiorstw, zgodnie z aktualną ustawą o działalności gospodarczej.

Dyrektorem przedsiębiorstwa jest Ronon Dex.

Bieleńskie Linie Oceaniczne świadczą usługi w zakresie rejsów wycieczkowych poza granice Republiki.

Firma dysponuje na chwilę obecną trzema jednostkami pływającymi:

1.Wycieczkowce  serii P230 – dwa luksusowe wycieczkowce zbudowano w latach 2014-2016 w Stoczni im. 1 Maja w Mesjano oraz trzeci, tego samego typu zbudowany przez Stocznię Bialeńską w Sateda.

Dane jednostki:

  • ilość pasażerów 2300 (załoga 700 osób)
  • długość – 293m
  • szerokość – 33,5m
  • zanurzenie – 6,5m
  • prędkość – 22 w