Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Bieleński Krzyż Walecznych

Bialeński Krzyż Walecznych jest w pewnym sensie wojskowym odpowiednikiem Bialeńskiego Krzyża Zasługi – posiada rangę najwyższego odznaczenia wojskowego, które nie ma statusu orderu. W rzeczywistości jest jednym z najrzadziej nadawanych i najbardziej prestiżowych wyróżnień państwowych. Może je otrzymać żołnierz, który wyróżnił się aktem szczególnego męstwa i brał aktywny udział w obronie kraju. Okazja do tego typu czynów jest, jak wiadomo, rzadkością w mikronacjach, co dodatkowo zwiększa prestiż Krzyża. Jest to odznaczenie jednostopniowe, ale może zostać nadane wielokrotnie. Kolejne nadania oznacza się okuciami na wstążce.