Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ETAT (BATZ-KD/2014): Kompania dowodzenia

KOMPANIA DOWODZENIA
pluton dowodzenia
pluton rozpoznawczy
– pluton saperów
– pluton medyczny

Razem kompania liczy 134 żołnierzy i ma:

 • 4 bojowe wozy piechoty CVW-5C-IFV
 • 3 wozy wsparcia ogniowego CVW-5C-ACV
 • 7 kołowych transporterów opancerzonych CVW-5C-APC
 • 4 kołowe transportery opancerzone CVW-5B-AM
 • 16 samochodów ciężarowo-terenowych
 • 2 samochody osobowo-terenoweerenowy
 • 2 motocykle

PLUTON DOWODZENIA

Pluton dowodzenia liczy 57 żołnierzy i ma na wyposażeniu:

 • 3 kołowe transportery opancerzone CVW-5C-APC
 • 12 samochodów ciężarowo-terenowych
 • 2 samochody osobowo-terenowe

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy kompanii (wraz z dowództwem) liczy 21 żołnierzy:

 • dowódca batalionu
 • zastępca dowódcy batalionu
 • szef sztabu batalionu
 • adiutant dowódcy batalionu
 • 5 podoficerów sztabowych
 • podoficer łączności
 • 3 radiotelegrafistów
 • 2 szeregowych obsługi sztabu
 • kierowca transportera opancerzonego
 • 3 kierowców samochodów ciężarowych
 • 2 kierowców samochodów osobowo-terenowych (pojazdy dyspozycyjne)

Drużyna ma na wyposażeniu:

 • ransporter opancerzony CVW-5C-APC
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44DHQ (pojazd dowodzenia)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66S (pojazd sztabowy)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44DH (pojazd z wyposażeniem sztabowym)
 • 2 samochody osobowo-terenowe

Drużyna łączności

Drużyna łączności liczy 18 żołnierzy:

 • dowódca drużyny
 • zastępca dowódcy drużyny
 • szef łączności batalionu
 • 3 podoficerów łączności
 • 8 radiotelegrafistów
 • 2 podoficerów technicznych
 • kierowca transportera opancerzonego
 • 3 kierowców samochodów ciężarowych

Drużyna ma na wyposażeniu:

 • transporter opancerzony CVW-5C-APC
 • 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-5-66S (pojazdy łączności)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66 (pojazd z wyposażeniem)

Drużyna regulacji ruchu

Drużyna regulacji ruchu liczy 14 żołnierzy:

 • dowódca drużyny
 • zastępca dowódcy drużyny
 • 2 strzelców km
 • 6 motocyklistów
 • 2 kierowców samochodów terenowych

Drużyna ma na wyposażeniu:

 • 2 samochody terenowe UVL-5
 • 6 motocykli UMT-2

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza liczy 10 żołnierzy:

 • szef kompanii (dowódca drużyny gospodarczej)
 • pomocnik szefa kompanii
 • kancelista
 • 3 kierowców samochodów ciężarowych
 • starszy kucharz
 • 2 kucharzy
 • kucharz-kierowca samochodu ciężarowego

Drużyna ma na wyposażeniu:

 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66 (pojazd szefa kompanii)
 • samochód ciężarowo-terenowe UVM-5-66 (pojazd bagażowy)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-88 (pojazd amunicyjny)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44 (pojazd kuchni)
 • kuchnia polowa

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna liczy 11 żołnierzy:

 • technik kompanii (dowódca drużyny technicznej)
 • pomocnik technika kompanii
 • 6 mechaników (różnych specjalności)
 • 2 mechaników-kierowców samochodu ciężarowego
 • kierowca transportera opancerzonego

Drużyna ma na wyposażeniu:

 • transporter opancerzony CVW-5C-APC
  (technik kompanii)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-88
  (sekcja mechaniki czołgowej)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44
  (sekcja uzbrojenia i łączności)

PLUTON ROZPOZNAWCZY

Pluton zmechanizowany liczy 37 żołnierzy i ma 4 bojowe wozy piechoty CVW-5C-IFV oraz 3 wozy wsparcia ogniowego CVW-5C-AFV

 • sekcja dowódcy
 • 3 drużyny rozpoznawcze

Sekcja dowódcy

Sekcja dowódcy liczy 7 żołnierzy:

 • dowódca plutonu
 • 4 zwiadowców (w tym obsługa ukm)
 • dowódca bojowego wozu piechoty (z-ca dowódcy plutonu)
 • działonowy bojowego wozu piechoty
 • kierowca bojowego wozu piechoty

Drużyna ma na wyposażeniu:

 • bojowy wóz piechoty CVW-5C-IFV

Drużyna rozpoznawcza

Drużyna rozpoznawcza liczy 10 żołnierzy:

 • dowódca drużyny
 • 3 zwiadowców
 • dowódca bojowego wozu piechoty (z-ca dowódcy plutonu)
 • działonowy bojowego wozu piechoty
 • kierowca bojowego wozu piechoty
 • dowódca wozu wsparcia ogniowego
 • działonowy wozu wsparcia ogniowego
 • kierowca wozu wsparcia ogniowego

Drużyna ma na wyposażeniu:

 • bojowy wóz piechoty CVW-5C-IFV
 • wóz wsparcia ogniowego CVW-5C-AFV

PLUTON SAPERÓW

Pluton saperów

Pluton saperów liczy 36 żołnierzy i ma 4 kołowe transportery opancerzone CVW-5C-APC (z wyposażeniem saperskim) oraz 3 samochody ciężarowo-terenowe.

 • drużyna dowodzenia
 • 4 druzyny saperów

Drużyna dowodzenia

Drużyna dowodzenia liczy 8 żołnierzy:

 • dowódca plutonu
 • 4 saperów
 • 3 kierowców samochodów ciężarowo-terenowych

Drużyna ma na wyposażeniu:

 • 2 samochody ciężarowo-terenowy UVM-6-88 (pojazdy sprzętowe)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44D (pojazd d-cy plutonu)

Drużyna saperów

Drużyna saperów liczy 7 żołnierzy:

 • dowódca drużyny
 • 5 saperów
 • kierowca transportera opancerzonego

Drużyna ma na wyposażeniu:

 • transporter opancerzone CVW-5C-APC (w wersji pojazdu saperskiego)

PLUTON MEDYCZNY

Pluton medyczny

Pluton medyczny liczy 15 żołnierzy:

 • dowódca plutonu – lekarz
 • pomocnik dowódcy plutonu (farmaceuta)
 • 4 podoficerów sanitarnych
 • 4 sanitariuszy
 • 4 kierowców opancerzonych transporterów sanitarnych
 • kierowca samochodu ciężarowego

Pluton ma na wyposażeniu:

 • 4 sanitarne transportery opancerzone CVW-5B-AM
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-66