Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ETAT (DASBZ-BD/2014): Bateria dowodzenia

BATERIA DOWODZENIA
pluton dowodzenia
– pluton zabezpieczenia
pluton rozpoznawczy

Razem kompania liczy 139 żołnierzy i ma:

 • 4 bojowe wozy piechoty CVW-5C-IFV
 • 3 wozy wsparcia ogniowego CVW-5C-ACV
 • 3 kołowych transporterów opancerzonych CVW-5C-APC
 • 18 samochodów ciężarowo-terenowych
 • 4 samochody terenowe
 • 2 samochody osobowo-terenowe

PLUTON DOWODZENIA

Pluton dowodzenia liczy 57 żołnierzy i ma na wyposażeniu:

 • 2 kołowe transportery opancerzone CVW-5C-APC
 • 12 samochodów ciężarowo-terenowych
 • 2 samochody osobowo-terenowe

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy kompanii (wraz z dowództwem) liczy 21 żołnierzy:

 • dowódca dywizjonu
 • zastępca dowódcy dywizjonu
 • szef sztabu dywizjonu
 • adiutant dowódcy dywizjonu
 • 4 podoficerów sztabowych
 • 2 podoficerów łączności
 • 2 szeregowych-specjalistów łączności
 • informatyk
 • 2 szeregowych obsługi sztabu
 • kierowca transportera opancerzonego
 • 3 kierowców samochodów ciężarowych
 • 2 kierowców samochodów osobowo-terenowych (pojazdy dyspozycyjne)

Drużyna ma na wyposażeniu:

 • transporter opancerzony CVW-5C-APC
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44DHQ (pojazd dowodzenia)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66S (pojazd sztabowy)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44DH (pojazd z wyposażeniem sztabowym)
 • 2 samochody osobowo-terenowe

Drużyna medyczna

Drużyna łączności liczy 10 żołnierzy:

 • dowódca drużyny – lekarz
 • pomocnik d-cy drużyny (farmaceuta)
 • 2 podoficerów sanitarnych
 • 3 sanitariuszy
 • 3 kierowców samochodów ciężarowych

Drużyna ma na wyposażeniu:

 • 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-5-66AM (pojazd sanitarny)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66 (pojazd z wyposażeniem)

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza liczy 10 żołnierzy:

 • szef kompanii (dowódca drużyny gospodarczej)
 • pomocnik szefa kompanii
 • kancelista
 • 3 kierowców samochodów ciężarowych
 • starszy kucharz
 • 2 kucharzy
 • kucharz-kierowca samochodu ciężarowego

Drużyna ma na wyposażeniu:

 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66 (pojazd szefa kompanii)
 • samochód ciężarowo-terenowe UVM-5-66 (pojazd bagażowy)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-88 (pojazd amunicyjny)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44 (pojazd kuchni)
 • kuchnia polowa

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna liczy 11 żołnierzy:

 • technik kompanii (dowódca drużyny technicznej)
 • pomocnik technika kompanii
 • 6 mechaników (różnych specjalności)
 • 2 mechaników-kierowców samochodu ciężarowego
 • kierowca transportera opancerzonego

Drużyna ma na wyposażeniu:

 • transporter opancerzony CVW-5C-APC
  (technik kompanii)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-88
  (sekcja mechaniki czołgowej)
 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44
  (sekcja uzbrojenia i łączności)

PLUTON ZABEZPIECZENIA

Pluton dowodzenia liczy 50 żołnierzy i ma na wyposażeniu:

 • 1 kołowy transporter opancerzony CVW-5C-APC
 • (w wersji pojazdu łączności)
 • 6 samochodów ciężarowo-terenowych
 • 4 samochody terenowe

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy liczy 8 żołnierzy:

 • dowódca plutonu
 • zastępca dowódcy plutonu
 • podoficer informatyk
 • podoficer łączności
 • 2 szeregowych-specjalistów
 • kierowca samochodu ciężarowego
 • kierowca samochodu terenowego

Drużyna ma na wyposażeniu:

 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66S (pojazd sztabowy)
 • samochód terenowy UVL-5

Drużyna łączności

Drużyna liczy 16 żołnierzy:

 • dowódca drużyny
 • zastępca dowódcy drużyny
 • podoficer informatyk
 • 4 podoficerów łączności
 • 6 szeregowych-specjalistów
 • kierowca transportera opancerzonego
 • 2 kierowców samochodów ciężarowych

Drużyna ma na wyposażeniu:

 • transporter opancerzony CVW-5C-APC
 • 2 samochody ciężarowo-terenowy UVM-6-44S (pojazd łączności)

Drużyna rozpoznania topograficznego

Drużyna liczy 13 żołnierzy:

 • dowódca drużyny
 • zastępca dowódcy drużyny
 • 3 podoficerów-specjalistów topografii
 • podoficer informatyk
 • 4 szeregowych-specjalistów
 • kierowca samochodu ciężarowo-terenowego
 • 2 kierowców samochodów terenowych

Drużyna ma na wyposażeniu:

 • samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66S (pojazd z wyposażeniem topograficznym)
 • 2 samochody terenowe UVL-5

Drużyna rozpoznania radiolokacyjnego

Drużyna techniczna liczy 14 żołnierzy:

 • dowódca drużyny
 • zastępca dowódcy drużyny
 • podoficer informatyk
 • 2 dowódców stacji
 • 6 specjalistów radiolokacji
 • kierowca samochodu terenowego
 • 2 kierowców samochodów ciężarowo-terenowych

Drużyna ma na wyposażeniu:

 • 2 samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-66RDR (stacja radiolokacyjna naziemnego rozpoznania)
 • samochód terenowy UVL-5

PLUTON ROZPOZNAWCZY

Pluton zmechanizowany liczy 37 żołnierzy i ma 4 bojowe wozy piechoty CVW-5C-IFV oraz 3 wozy wsparcia ogniowego CVW-5C-AFV

 • sekcja dowódcy
 • 3 drużyny rozpoznawcze

Sekcja dowódcy

Sekcja dowódcy liczy 7 żołnierzy:

 • dowódca plutonu
 • 4 zwiadowców (w tym obsługa ukm)
 • dowódca bojowego wozu piechoty (z-ca dowódcy plutonu)
 • działonowy bojowego wozu piechoty
 • kierowca bojowego wozu piechoty

Drużyna ma na wyposażeniu:

 • bojowy wóz piechoty CVW-5C-IFV

Drużyna rozpoznawcza

Drużyna rozpoznawcza liczy 10 żołnierzy:

 • dowódca drużyny
 • 3 zwiadowców
 • dowódca bojowego wozu piechoty (z-ca dowódcy plutonu)
 • działonowy bojowego wozu piechoty
 • kierowca bojowego wozu piechoty
 • dowódca wozu wsparcia ogniowego
 • działonowy wozu wsparcia ogniowego
 • kierowca wozu wsparcia ogniowego

Drużyna ma na wyposażeniu:

 • bojowy wóz piechoty CVW-5C-IFV
 • wóz wsparcia ogniowego CVW-5C-AFV