Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kolej Lisewska

Kolej Lisewska powstała z inicjatywy Rzeszy, a jej powstanie jest ściśle związane z założeniem przedsiębiorstwa Koleje Rzeszy, którego Kolej Lisewska jest elementem.

Infrastruktura kolejowa na Półwyspie Lisewskim istniej w zasadzie o początków Republiki Bialeńskiej i dawniej była elementem Bialeńskich Linii Kolejowych. Na Półwysep Lisewski docierała wówczas Linia Kolejowa nr 13, która łączyła Lisewo z Ajszaburgiem oraz Magistralą Kolejową nr 2. Oprócz tej zelektryfikowanej linii kolejowej na półwyspie istniała też niezelektryfikowana linia kolejowa przebiegająca przez Kogę, Norman, Razorno i dawny Pasat (obecnie to Lisendorff, a nazwę Pasat otrzymało nowo powstałe miasto na południu półwyspu).

Z chwilą powstania Dżamahiriji Bialeńskiej Półwysep Lisewski został odseparowany od reszty terenów Rzeszy Bialeńskiej, a pociągi BLK przestały docierać do Lisewa. W początkowym okresie samodzielności Półwyspu Lisewskiego wykorzystywano nieliczny, pozostały po BLK tabor kolejowy. Nie były to jednak działania scentralizowane i były realizowane samodzielnie przez niektóre przedsiębiorstwa funkcjonujące na Półwyspie. Jednak brak komunikacji kolejowej zaczął mocno doskwierać mieszkańcom Półwyspu Lisewskiego, co więcej nowo powstałe porty morskie również zabiegały o regularne połączenia. Zresztą nie tylko one, bo z chwilą gdy na Półwyspie rozwinął się przemysł to pojawił się problemu dojazdu do pracy zatrudnionych w nich pracowników.

Sytuacja była o tyle paradoksalna, że w samym Lisewie ulokowały się Zakłady Produkcji Pojazdów Szynowych „Ronon Train”… a na Półwyspie nie było dalej odpowiednio rozwiniętej komunikacji kolejowej.

Z chwilą powołania do życia Kolei Rzeszy czyli przedsiębiorstwa, które ma się zajmować właśnie lokalną komunikacją kolejową w Lisewie zapadła decyzja o stworzeniu oddziału Kolei Rzeszy pod nazwą Kolej Lisewska.

Kolej Lisewska zajmuje się zarówno przewozami pasażerskimi, jak i towarowymi na terenie Półwyspu Lisewskiego.

W celu przewozu pasażerów zakupiono w Ronon Train kilka spalinowych zespołów trakcyjnych typu RT SZT-L3. Kursują one na linii obwodowej wokół Półwyspu, łącząc największe miejscowości…

Natomiast dla realizacji przewozów towarowych zakupiono lokomotywy spalinowe RT LS-5 (zarówno kabinowe LS-5A, jak i bezkabinowe LS-5B) oraz pewną ilość wagonów różnego typu.

Transport towarowy pozwala na sprawne przewożenie ładunków przypływających statkami do portów Półwyspu Lisewskiego (o odseparowany od reszty Rzeszy Półwysep Lisewski jest zaopatrywany głównie drogą morską) oraz transportowanie wytworów lisewskiego przemysłu do portów, w celu dalszego ich przewożenia statkami do innych rejonów Rzeszy Bialeńskiej i nie tylko…