Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Medal Korpusu Kosmicznego

Medal Korpusu Kosmicznego jest odznaczeniem wojskowym nadawanym osobom zasłużonym dla Korpusu Kosmicznego Republiki Bialeńskiej oraz innych formacji kosmicznych, które wraz z Siłami Zbrojnymi Republiki Bialeńskiej biorą udział w zabezpieczaniu bezpieczeństwa państwa, w czasie pokoju i wojny. Jest to odznaczenie jednoklasowe i może zostać nadany wielokrotnie tej samej osobie. Kolejne nadania oznacza się okuciami na wstążce.