Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Medal Lotniczy

Medal Lotniczy jest odznaczeniem wojskowym nadawanym osobom zasłużonym dla Sił Powietrznych Republiki Bialeńskiej oraz innych formacji lotniczych, które wraz z Siłami Zbrojnymi Republiki Bialeńskiej biorą udział w zabezpieczaniu bezpieczeństwa państwa, w czasie pokoju i wojny. Jest to odznaczenie jednoklasowe i może zostać nadany wielokrotnie tej samej osobie. Kolejne nadania oznacza się okuciami na wstążce.