Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Medal Świeckiego Wojciecha

Medal Świeckiego Wojciecha wręcza się osobom przywiązanym do idei bliskich Generałowi Armii Wojciechowi Witoldowi Jaruzelskiemu ze szczególnym uwzględnieniem troski o państwo rozumiane jako ludową wspólnotę, wprowadzającym te idee w życie, a także prowadzącym ciekawą działalność narracyjną w Republice Bialeńskiej.