Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Medal Wojsk Lądowych

Medal Wojsk Lądowych jest odznaczeniem wojskowym nadawanym osobom zasłużonym dla Wojsk Lądowych Republiki Bialeńskiej oraz innych formacji lądowych, które wraz z Siłami Zbrojnymi Republiki Bialeńskiej biorą udział w zabezpieczaniu bezpieczeństwa państwa, w czasie pokoju i wojny. Jest to odznaczenie jednoklasowe i może zostać nadany wielokrotnie tej samej osobie. Kolejne nadania oznacza się okuciami na wstążce.