Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni

Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni jest jednym z najmłodszych, piątym pod względem rangi orderem cywilnym. Ustanowiono go z myślą o partnerach zagranicznych – obcokrajowcach, którzy są aktywni w Republice Bialeńskiej albo biorą czynny udział w pogłębianiu dobrych stosunków Bialenii z innymi mikronacjami. Order dzieli się na trzy klasy. Wielka Gwiazda przyznawana jest przede wszystkim głowom państw, Złotą Gwiazdą odznacza się wysokich urzędników (szefów rządów, ministrów), a Srebrna Gwiazda przeznaczona jest dla ambasadorów, dyplomatów i zwykłych obywateli państw obcych. Reguły te nie są jednak sztywne. Zdarzają się też przypadki nadawania Orderu Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni najbardziej zasłużonym dyplomatom – obywatelom Republiki.

  • Wielka Gwiazda
  • Złota Gwiazda
  • Srebrna Gwiazda