Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Order Odrodzenia Bialenii

Order Odrodzenia Bialenii to jeden z najmłodszych i czwarty w hierarchii order cywilny. Powstał w celu wyróżnienia osób, które w 2019 roku przyczyili się do odzyskania przez Bialenię pełnej suwerenności, a także ludziom zaangażowanym w umacnianie państwowości w latach kolejnych. Co do zasady przyznawany jest w rocznicę odzyskania niepodległości, czyli 22 marca, ale z uwagi na zwyczaj organizowania wspólnych obchodów Święta Powstania Marcowego oraz Święta Odrodzenia Bialenii jego wręczenie często następuje nieco wcześniej. Pod względem struktury i wyglądu przypomina Order Powstania Marcowego i podobnie jak on dzieli się na następujące klasy (począwszy od najwyższej):

  • Krzyż Wielki
  • Krzyż Złoty
  • Krzyż Srebrny
  • Krzyż Brązowy