Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Order Powstania Marcowego

Order Powstania Marcowego, trzeci w hierarchii orderów i odznaczeń cywilnych, związany jest ze zrywem niepodległościowym z 2012 roku, który legł u powstań współczesnej państwowości bialeńskiej. Przyznawany jest jego uczestnikom z okazji rocznicy wydarzeń, która przypada na dzień 21 marca. Z uwagi na ograniczoną liczbę potencjalnych kawalerów współcześnie nadawany jest dosyć rzadko. W drodze wyjątku przyznaje się go również osobom propagującym idee, o które walczyli Powstańcy. Posiada następujące klasy (począwszy od najwyższej):

  • Krzyż Wielki
  • Krzyż Złoty
  • Krzyż Srebrny
  • Krzyż Brązowy