Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Order Rzeszy

Order Rzeszy jest najwyższym odznaczeniem samorządowym ustanowionym przez Sejm na podstawie uprawnień otrzymanych na mocy Ustawy o orderach i odznaczeniach państwowych. Jego kawalerowie – osoby najbardziej zasłużone dla Kolosalnego Związku – w założeniu tworzą wspólnotę pod przewodnictwem Lwa Wolnogradu – Wielkiego Mistrza i szafarza Orderu. Miecznikowi Portu Arthurberg, jako drugiemu w hierarchii dostojnikowi Rzeszy, przysługuje z kolei tytuł Kanclerza Orderu.

Wyróżnienie nadawane jest w pięciu stopniach (poczynając od najwyższego):

  • Krzyż Wielki
  • Komandoria z Gwiazdą
  • Komandoria
  • Krzyż Oficerski
  • Krzyż Kawalerski