Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Order Tytułu Bohatera

Order Tytułu Bohatera jest specjalnym, najwyższym wyróżnieniem państwowym o dosyć dużym prestiżu. Jego kawalerowie dzielą się na kilka grup. Pierwsze z nich zostały ustanowione w okresie Dżamahiriji Narodów i obejmują Bohaterów Narodu Teutońskiego, Bohaterów Narodu Sarmackiego oraz Bohaterów Dżamahiriji. Ponadto w Republice Bialeńskiej przyznawany jest corocznie, w dniu listopadowego Święta Republiki lub z okazji Nowego roku, tytuł Bohatera Bialenii. Otrzymuje go osoba, która w opinii urzędującego Prezydenta położyła największe zasługi w roku mijającym. Osoby odznaczone Orderem Tytułu Bohatera otrzymują charakterystyczny symbol – niewielką, złotą gwiazdę na wstążce, której barwa wskazuje na konkretny rodzaj wyróżnienia.

  • Bohater Bialenii
  • Bohater Dżamahiriji
  • Bohater Narodu Teutońskiego
  • Bohater Narodu Sarmackiego