Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Order Zasług Wojskowych

Order Zasług Wojskowych został ustanowiony 13 grudnia 2021 roku jako drugi, obok Orderu Niepodległości, bialeński order wojskowy – nadawany przez Dowódcę Sił Zbrojnych RB. Wręcza się go ludziom szczególnie zasłużonym dla obronności kraju, oraz zaangażowanym w działalność Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej i innych formacji obronnych w czasie pokoju i wojny.


Order dzieli się na następujące klasy (począwszy od najwyższej):

  • Krzyż Rycerski
  • Krzyż Złoty
  • Krzyż Srebrny
  • Krzyż Brązowy

Uzyskanie Krzyża Srebrnego jest warunkiem niezbędnym do otrzymania Orderu Niepodległości, zaś aby zostać kawalerem Krzyża Wielkiego Orderu Niepodległości należy uprzednio zostać odznaczonym Krzyżem Rycerskim Orderu Zasług Wojskowych.