Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Karabinek automatyczny RA AC-4

Karabinek automatyczny
indywidualna broń strzelecka strzelająca nabojem pośrednim
(wzorzec z reala – M16/M4)

Karabinki automatyczne typoszeregu AC-4 zaczęły być wprowadzane do uzbrojenia w drugiej połowie 2014, w celu zastąpienia broni typoszeregu AC-1. Jednak pewna ich liczba znajdowała się na zapasach magazynowych od początku państwowości bialeńskiej – były pozostałością po poprzedniej państwowości. Ponieważ jednak broń typoszeregu AC-1 stanowiła zdecydowaną większość to ona pierwotnie stanowiła typowe uzbrojenie strzeleckie w SZ RB. Dopiero pod koniec lata 2014 uruchomiono produkcję nowszych odmian AC-4 i zaczęto nimi zastępować AC-1 (głównie były to AC-1M) – proces ten zakończył się dopiero w pierwszej połowie 2015. Karabinki typoszeregu AC-4 strzelają amunicją 5,56 mm x 45 i działają na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych przez boczny otwór w lufie (w układzie beztłokowym) oraz są ryglowane przez obrót zamka.

Odmiany AC-4:

  • karabinek AC-4 (broń z lufą o długości 508 mm),
  • karabinek AC-4GL (broń z lufą o długości 508 mm i granatnikiem podwieszanym 40 mm),
  • karabinek AC-4S (broń z lufą o długości 370 mm).
  • karabinek AC-4SGL (broń z lufą o długości 370 mm i granatnikiem podwieszanym 40 mm).

Karabinek AC-4 – broń z lufą o długości 508 mm

Karabinek AC-4GL – broń z lufą o długości 508 mm i granatnikiem podwieszanym 40 mm.

Karabinek AC-4S – broń z lufą o długości 370 mm.

Karabinek AC-4SGL – broń z lufą o długości 370 mm i granatnikiem podwieszanym 40 mm.

Podstawowe dane taktyczno-techniczne:

  • kaliber: 5,56 mm x 45
  • długość broni: 838-757/1003 mm
  • długość lufy: 370/508 mm
  • masa broni: 2,52/2,89 kg
  • pojemność magazynka: 20 lub 30 nb
  • szybkostrzelność teoretyczna: 700–900 strz./min.

Zmodyfikowane karabinki AC-4M

W związku z faktem, że proces wymiany broni typoszeregu AC-4 na karabiny i karabinki AR-7 i AC-7 to proces długotrwały – pewna część broni AC-4 pozostanie jeszcze w uzbrojeniu dość długo. Spowodowało to konieczność zmodernizowania tej broni, tak aby spełniała warunki współczesnego pola walki. Karabinki AC-4 otrzymały w związku z tym nowe kolby (obecnie wsuwane-regulowane kolby mają wszystkie odmiany tej broni) oraz odpowiednią ilość szyn uniwersalnych przeznaczonych do montowania osprzętu i różnego typu celowników optoelektronicznych (mechaniczne przyrządy celownice są składane i traktowane jako awaryjne). Dodatkowo opracowano odmianę subkarabinka z lufą skróconą do 254 mm do pełnienia roli PDW.

Karabinek AC-4M

Karabinek AC-4M z podwieszonym granatnikiem 40mm (granatnik można podwiesić do każdego karabinka bez dokonywania żadnych zmian elementów broni)

Karabinek AC-4MS – kolba wsunięta

Karabinek AC-4MS z podwieszonym granatnikiem 40mm (granatnik można podwiesić do każdego karabinka bez dokonywania żadnych zmian elementów broni) – kolba wsunięta

Subkarabinek AC-4SC