Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

WOJSKA LĄDOWE

Wojska Lądowe były jedynym rodzajem wojsk, który w chwili powstania Republiki Biańskiej miał bazę z okresu poprzednich państwowości. Przy czym jako stan początkowy przyjęto, że były to siły stosunkowo niewielkie, liczące około 3 dywizji oraz nieco mniejszych jednostek.

Charakterystyczną była mieszanka sprzętowa – częściowo sprzęt o wzorcach realowo „wschodnich”, a częściowo w mniejszej ilości opatty na wzorcach realowo „zachodnich” – ale niezbyt nowoczesny. Taki punkt wyjścia spowodował, że przez cały 2014 trwał proces ujednolicania, a następnie modernizacji jednostek wojsk lądowych.

Pierwotnie utworzono kilka dywizji zmechnanizowanych, w których udało się w miarę ujednolicić sprzęt oraz częściowo wprowadzić pojazdy „przejściowe”, które zapełniły luki do czasu opracowania i rozpoczęcia produkcji docelowego sprzętu bojowego, który jest w dużej mierze używany do dzisiaj.

W międzyczasie utworzono kilka Brygad Obrony Terytorialnej, które zostały wyposażone w sprzęt nietypowy. Funkcjonowały one do końca 2014, kiedy to uzbrojenie formacji OT zostało również ujednolicone i unowocześnione.

Po zakończeniu modernizacji stan Wojsk Lądowych został określony na 9 dywizji zmechanizowanych Wojsk Operacyjnych, 2 dywizje zmechanizowane oraz dwa zgrupowania dywizjne Wojsk OT. Utworzono trzy korpusy o różnym składzie – pierwotnie dwa stacjonowały na Wyspie Bialeńskiej, a jeden na Anatolii – były to wówczas związki opercyjne o jednolitych składach. Wszystkie skłądały się z trzech dywizji zmechnizowanych, brygady artylerii, brygady obrony przeciwlotniczej oraz jednostek zabepieczających i logistycznych.

Z czasem na skutek zarówno sytuacji wewnętrznej, jak i pozyskania nowych ziem – organizacja korpusów uległa zmianie. Na Wyspie Bialeńskiej pozostał 1. Korpus Zmechanizowany – który zachował pierwotny, 3-dywidyjny układ. Z tego jedna dywizja jest typu ciężkiego, a dwie typu lekkiego.

Drugi Korpus został przeniesiony na Anatolię i ma w swoim składzie cztery dywizje zmechanizowane (dwie ciężkie i dwie lekkie) oraz po dwie brygady artylerii i obrony przeciwlotniczej. Jest to spodowane rozległością terenu na tej najwiekszej bialeńskiej wyspie.

Trzeci Korpus Zmechanizowany został ulokowany na Wyspach Przyjaźni i jest to najmniejszy korpus w Wojskach Lądowych – jest 2-dywizyjny i ma tylko dywizje lekkie. Pełni on również rolę ekspedycyjną.

Wojska OT zostały podzielone na dwie grupy – każda ma dywizję zmiechanizowaną (niewiele słabszą od typowej dywizji zmechanizowanej typu lekkiego w Wosjakch Operacyjnych) oraz dywizyjne zgrupowanie OT. Elementy zostały podzielone po równo pomiędzy Wyspę Bialeńską i Anatolę.

Od niedawna Wojska Lądowe, podobnie jak inne rodzaje wojsk nie utrzymują własnych rezerw. Jest to spowodowane rozwojem Gwardii Rzeszy oraz gwardii lennych, które na skutek umów z Siłami Zbrojnymi pełnią rolę sił rezerowych. Lennicy, którzy deklarują akces do tych sił – otrzymują pomoc armii (np. sprzęt z zapasów magazynowych) w tworzeniu swoich gwardii.

Biorąc pod uwagę całość Sił Zbrojnych to Wojska Lądowe są stosunkowo najmniej nowoczesne i nie ma obecnie w nich jakiś większych inwestycji. Jest to spowodowane faktem, że Bialenia leży na wyspach, otoczonych oceanami. Stąd znacznie więcej nakładów jest przeznaczanych na Siły Powietrzne i Marynarkę Wojenną – ponieważ, aby zaatakować nasz kraj trzeba najpierw wysadzić odpowiedni desant, a najlepszą obroną przed desantami z morza jest niedopuszczenie do tego by w ogóle był w stanie dotrzeć do brzegu oraz wywalczenie panowania w powietrzu, co pozwala na niszczenia takich formacji desantowych, zanim w ogóle uda im się dotrzeć do brzegów.

Stąd w Wojskach Lądowych nie jest przewidywane na chwilę obecną ani jakieś znaczące zwiekszanie ilości, ani jakieś większe programy modernizacyjne. Następuje tylko naturalna wymiana sprzętu w miarę jego codziennej eksploatacji i naturalnego zużycia.