Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zakłady Zbrojeniowe „Ronon Arms”

Zakłady Zbrojeniowe powstały 5 kwietnia 2014 jako „Razor Arms – Bialenia”, a w dniu 2 czerwca 2016 nazwa przedsiębiorstwa została zmieniona na „Ronon Arms” – co było związane ze zmianą personaliów ich właściciela.

Właściciel – Ronon Dex
Lokalizacja dyrekcji – Ronin
Lokalizacja zakładów produkcyjnych – Ronin, Lisendorff, Pasat, Mistral.

Jest to przedsiębiorstwo prywatne, należące do Ronona Dex i zajmujące się produkcją zbrojeniową w zakresie:

– pojazdów wojskowych
– wozów bojowych
– sprzętu artyleryjskiego
– lądowych i morskich systemów rakietowych
– broni strzeleckiej
– amunicji strzeleckiej i artyleryjskiej

Powstanie przedsiębiorstwa było ściśle związane z tworzeniem Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej i budową Wojsk Lądowych.