Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Informator Bialeński (17 X 2022)

Informacje na temat działalności władz Republiki Bialeńskiej w dniach 14-17 października 2022 roku.

(1)

14 października odbyła się inauguracja 34. Prezydenta Republiki Ametysta Faradobusa, po której rozpoczęto debatę o przyszłym kształcie państwa. Tego samego dnia ustępujący konduktor Iwan Pietrow przekazał następcy klucze do Pałacu Prezydenckiego.

(2)

Prezydent Republiki powołał nowych członków Gabinetu w osobach Andrzeja Płatonowicza Ordyńskiego, w charakterze ministra bez teki i głównego doradcy, a także Iwana Pietrowa jako dowódcy Sił Zbrojnych. Generał Pietrow otrzymał jednocześnie stopień marszałka Bialenii.

(3)

15 października Prezydent Republiki nadał dwóm osobom obywatelstwo bialeńskie.

(1)

15 października Joahim von Ribentrop powrócił na stanowisko Przewodniczącego pro tempore.

(2)

Z inicjatywy Prezydenta Republiki rozpoczęła się dyskusja tematyczna na temat podziału terytorialnego Bialenii.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *