Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Powszechny Kongres Ludowy

Najwyższym organem władzy ludowej w Republice Bialeńskiej jest Powszechny Kongres Ludowy. Nie jest on klasycznym parlamentem: zbiera się rzadko, aczkolwiek jego uprawnienia są bardzo szerokie. Jego członkiem może być każdy obywatel, który wyrazi taką wolę. Wszyscy Bialeńczycy posiadają także inicjatywę ustawodawczą. Obradom Kongresu przewodniczy Prezydent Republiki lub wyznaczony przez niego Sekretarz Generalny.

Kongres sprawuje najwyższą władzę ustawodawczą: uchwala ustawy regulujące najważniejsze elementy życia państwa, może też dokonać zmiany Konstytucji i ratyfikować umowę stowarzyszeniową. Co do zasady wprowadza też stany nadzwyczajne, a także zatwierdza takowe w sytuacji, gdy głowa państwa wprowadzi je samodzielne.

Ponadto Kongres wybiera i odwołuje Prezydenta Republiki. Przyjmuje również ślubowanie od nowo wybranego Konduktora.

Kongres posiada także ważne uprawnienia związane z wykonywaniem władzy sądowniczej: stanowi instancję odwoławczą od wyroków i orzeczeń Ludowego Komitetu Sprawiedliwości.