Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Rada Republiki

Rada Republiki jest specyficznym organem w ramach bialeńskiego systemu politycznego. Utworzona została w 2020 roku na mocy przyjętej wówczas nowej Konstytucji. Jest swego rodzaju hybrydą izby wyższej parlamentu (jej członków nazywa się zresztą nieoficjalnie senatorami), sądu najwyższego i trybunału konstytucyjnego, a w sytuacji nadzwyczajnej może przejąć pełnię władzy ustawodawczej. Składa się z trzech aktywnych obywateli wybieranych przez obywateli bialeńskich w wyborach tajnych, powszechnych, równych i bezpośrednich. Wybierają oni spośród siebie Przewodniczącego Rady Republiki, który kieruje pracami organu.

Pierwotnie skład Rady Republiki również liczył trzech członków, ale jednego powoływanego przez Prezydenta Republiki i dwóch wyłanianych przez samorządy, Rzeszę i Dżamahiriję, na ustalonych wewnętrznie zasadach (jeśli tego nie uczynią senatora wyłania Zgromadzenie Narodowe). Jednak w związku z bardzo nierówną aktywnością w regionach 29 października 2021 dokonano zmiany Konstyrucji i od tego momentu członkowie Rady Republiki są wybierani w wyborach poowszechnych.

Rada sprawuje władzę sądowniczą – poza rozpatrywaniem spraw cywilnych i karnych dokonuje interpretacji aktów prawnych i orzeka o ich zgodności z Konstytucją oraz rozpatruje odwołania od niektórych decyzji związanych z nadawaniem obywatelstwa. Stosuje także weto ustawodawcze – prawo do jego zgłoszenia przysługuje Radzie w ciągu 48 godzin od momentu podpisania ustawy przez Prezydenta.

Rada Republiki zakończyła działalność wraz z wprowadzeniem w życie nowej Konstytucji (13 lutego 2023 roku).