Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Koleje Rzeszy

Koleje Rzeszy (Reichsbahn) to grupa kapitałowa Kolosalnego Związku Obszarników, która powstała wiosną 2021 roku z inicjatywy Lwa Wolnogradu Ametysta Faradobusa. Dostrzegł on wykluczenie komunikacyjne, które dotknęło mieszkańców wielu zakątków Rzeszy, do których nie docierają połączenia Bialeńskich Linii Kolejowych. Koncepcja Reichsbahnu została wstępnie opracowana w trakcie ósmej sesji Sejmu Rzeszy, a niedługo później rozpoczęła się budowa „Polskiego Tramwaju” – pierwszej linii, która planowo miała wejść w skład nowego przedsiębiorstwa.

Instytucja ma za zadanie świadczenie usług transportowych, przede wszystkim kolejowych, na terenie Rzeszy Bialeńskiej. W praktyce jest ciągle rozrastającą się federacją mniejszych kolejek regionalnych, lennych, translennych oraz miejskich i podmiejskich. W ten sposób mieszkańcy mniejszych miejscowości, do których nie docierają Bialeńskie Linie Kolejowe, zyskują możliwość dostania się do większych ośrodków. Zazwyczaj lokalne trasy kolejowe powstają z inicjatywy oddolnej lenników i włodarzy miast, którzy następnie przekazują je pod pieczę Reichsbahnu na indywidualnie ustalanych zasadach. W dłuższej perspektywie sieć połączeń objąć ma większość terytorium wysp Bialenii i Anatolii.

Przedsiębiorstwo podlega kontroli Lwa Wolnogradu, który sprawuje ją osobiście lub za pośrednictwem Dyrektora Generalnego. Poszczególne kolejki zarządzane są zazwyczaj przez miejscowe władze w porozumieniu z dyrekcją Reichsbahnu. Aktualnie spółkę tworzą następujące podmioty: