Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

LINIE LOTNICZE „AIR BIALENIA”

Bialeńskie Linie Lotnicze „Air Bialenia” powstały 13 lutego 2014 jako przedsiębiorstwo państwowe, którym od początku zarządzał Ronon Dex i jest to jedno z najstarszych przedsiębiorstw działających na terenie Republiki Bialeńskiej. Natomiast 1 września 2014 utworzony odrębny wydział przedsiębiorstwa, przeznaczony do transportu ładunków droga lotniczą pod nazwą „Air Bialenia Cargo”.

Jeden z pierwszych samolotów komunikacyjnych ekespoloatowany przez BLL „Air Bialenia” – RAT PH-747-400 – obecnie te maszyny zostały zastapione w lotach komunikacyjnych przez RAT PA-380-800, ale cześć z nich lata dalej w „Air Bialenia Cargo”.

W październiku 2020 nastąpiła odnowa floty przedsiębiorstwa – wycofano w zasadzie wszystkie stare samoloty (choć niektóre przejęły „Air Bialenia Cargo”) i zastapiono je nowymi, zakupionymi w Zakładach Lotniczych „Ronon Air Tech”. Uruchomionio też nowe połączenia lotncze.

Połączenia lotnicze realizowane przez BLL „Air Bialenia”

POŁACZENIA MIĘDZYNAROWE

 1. WOLNOGRAD – BROSKWA (Brodria)
 2. WOLNOGRAD – WIECZNE MIASTO (Nan Di)
 3. WOLNOGRAD – NOWY PORT (Leocja)
 4. HAVANE – BROSKWA (Brodria)
 5. HAVANE – WIECZNE MIASTO (Nan Di)
 6. HAVANE – NOWY PORT (Leocja)
 7. PORT ARTHURBERG – BROSKWA (Brodria)
 8. PORT ARTHURBERG – WIECZNE MIASTO (Nan Di)
 9. PORT ARTHURBERG – NOWY PORT (Leocja)
 10. RAZORNO – NOWY PORT (Leocja)

POŁĄCZENIA KRAJOWE

 1. WOLNOGRAD – NOWA AUTTERA
 2. WOLNOGRAD – NOWY AB’DORST
 3. WOLNOGRAD – RAZORNO
 4. WOLNOGRAD – PORT ARTHURBERG
 5. WOLNOGRAD – SATEDA
 6. WOLNOGRAD – CHYLONIA
 7. WOLNOGRAD – JEDISAN
 8. WOLNOGRAD – HAVANE
 9. PORT ARTHURBERG – SATEDA
 10. PORT ARTHURBERG – CHYLONIA
 11. PORT ARTHURBERG – JEDISAN
 12. PORT ARTHURBERG – HAVANE
 13. PORT ARTHURBERG – RAZORNO
 14. NOWA AUTTERA – RAZORNO
 15. HAVANE – RAZORNO

Samoloty eksploatowane BLL „Air Bialenia”