Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

1. Grupa Statków Kosmicznych

Grupa dysponuje dwoma statkami kosmicznymi typu „Eksplorator”:

  • „Andrzej Swarzewski” (01),
  • „Maciej Kamiński” (02).

Grupa ma w swoim składzie 2 statki kosmiczne.

Statki kosmiczne typu Eksplorator są jednostkami badawczymi przeznaczonymi do lotów wewnątrz układu planetarnego oraz pozwalające na podróże do najbliższych, sąsiednich układów planetarnych. Zostały zbudowane przez firmę Razor Air Tech na potrzeby Bialeńskiego Programu Kosmicznego, a następnie przejęte przez Korpus Kosmiczny.

Są to stosunkowi duże (ponad 235m) statki kosmiczne składające z dwóch zasadniczych zespołów – członu załogowo-ładunkowego oraz członu silnikowego. Oba te elementy połączone są członem łączącym, który posiada magazyn sond kosmicznych oraz element sztucznej grawitacji. Element wytwarzający sztuczna grawitację wiruje wokół członu łączącego i może wytworzyć na obwodzie ciążenie zbliżone do 0,68g. Jednak jego elementy są zbyt małe by pełniły funkcje użytkowe – element ten służy tylko do umożliwienia czasowego przebywania załogi w warunkach grawitacji (np. w czasie odpoczynku), aby uniknąć negatywnych dla organizmu skutków długotrwałego przebywania w warunkach nieważkości.

Statek posiada 6 silników głównych oraz po 6 silników hamujących i napędu pionowego. Zasadniczo pojazd jest przeznaczony do podróżowania pomiędzy obiektami kosmicznymi, pozostawania na ich orbicie i komunikowania się z powierzchnią za pomocą promu (samolot kosmiczny USK-1 Hermes lub USK-2) – jednak statek ma możliwość startu i lądowania na powierzchniach planet czy księżyców. W eksploatacji tego elementu nie stosuje się bez potrzeby, bo start statku z powierzchni zużywa duże ilości cennego i drogiego paliwa, jak również procedura przejścia przez atmosferę negatywnie wpływa na żywotność pojazdu.

Eksplorator

  • Długość: 236,65 m
  • Szerokość kadłuba: 52,32 m (całkowita 162,12)
  • Masa własna: 3940 t
  • Masa pojazdu załadowanego: 5210 t
„Andrzej Swarzewski”
„Maciej kamiński” z otwartą komorą hangaru, do którego zbliża się samolot kosmiczny USK-2.
Oba statki na orbicie Pollinu.
„Maciej Kamiński” opuszczający orbite Pollinu.
„Maciej Kamiński” oddalający się od Pollinu.
USK-2 wlatuje do hangaru „Macieja Kamińskiego”
USK-2 zadokowany w hangarze.
Kabina dowódcy.