Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Brygada Stacji Kosmicznych

Brygady są związami taktycznymi eksploatującym stacje kosmiczne umieszczane na orbitach planet i księżyców.

Aktualnie rozmieszczonych jest 6 stacji kosmicznych:

  • 3 na orbicie Pollinu,
  • 1 na orbicie V-Księżyca,
  • 1 na orbicie Gigasa-1,
  • 1 na orbicie Cidaris.

W ramach reorganizacji powstaje druga brygada stacji kosmicznych i z chwilą jej powstania kompetencje zostaną podzielone – 1. Brygada będzie eksploatowała stacje na orbicie Pollinu i w jej bezpośrednim sąsiedztwie (v-księżyce), a 2. Brygada będzie eksploatowała stacje znajdujące się na orbitach dalszych obiektów.

Brygada ma w swoim składzie 6 stacji kosmicznych.

Stacje kosmiczne są przeznaczone do zapewnienia baz orbitalnyh dla myśliwców kosmicznych – na każdej stacji mogą bazować cztery samoloty kosmiczne oraz jeden samolot kosmiczny USK-2, który zapewnia łączność z powierzchnią planety. W takiej sytuacji pozostaje jeszcze jeden dok (stacja ma ich łącznie 6) do cumowania pojazdów dostarczających zaopatrzenie.

Obrotowy pierścień na szczycie stacji umożliwia wytwarzanie sztucznego ciążenia, które choć znacznie mniejsze niż na powierzchni Pollinu umożliwia długotrwałe przebuwanie personelu na orbicie – bez nadmiernych, ubocznych skutków zdrowotnych. W pierścieniu umieszczone są pomieszczenia mieszkalne i socjalne. Natomiast w głownej części stacji, gdzie zlokalizowano pomieszczenia magazynowe i warsztatowe nie ma sztucznego ciążenia.

Jedna ze stacji kosmicznych na orbicie Pollinu
Mysliwce kosmiczne LMK-1 zadokowane do stacji.
USK-2 używany na stacji do łączości z powierzchnią oraz innymi stacjami i obiektami na orbicie.

Stacja kosmiczna na orbicie Gigasa-I
Stacja kosmiczna na orbicie Cidaris