Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

18 Eskadra Lotnictwa Morskiego

= pokładowe samoloty wczesnego ostrzegania i transportowe =

18. Eskadra Lotnictwa Morskiego (18 ELM)

= samoloty ES-9 i CS-9 =

Struktura organizacyjna 18 ELM.

Eskadra jest wyposażona w dwa rodzaje samolotów, ale mających konstrukcyjnie wiele wspólnych elementów: ma dwa klucze czyli 8 pokładowych samolotów wczesnego ostrzegania typu ES-9 do kontroli przestrzeni powietrznej oraz dwa klucze pokładowych samolotów transportowych służących komunikacji lotniskowca LN-71 z lądem. Zwykle na lotniskowcu ORB „Republika Bialeńska” bazuje jeden klucz ES-9 i 1-2 samoloty CS-9 – pozostałe maszyny traktowane są jako rezerwowe lub operują z bazy lądowej.

Eskadra składa się z klucza dowodzenia, klucza logistycznego, dwóch kluczy (po 4 samoloty) pokładowych samolotów wczesnego ostrzegania oraz dwóch kluczy (po 4 samoloty) pokładowych samolotów transportowych.

ES-9 w malowaniu wprowadzonym w listopadzie 2019.
CS-9 w malowaniu wprowadzonym w listopadzie 2019.

W okresie o września 2014 do listopada 2019 samoloty ES-9 i CS-9 latały w szarym malowaniu.

Samolot ES-9 w starej wersji malowania
Samolot CS-9 w starej wersji malowania