Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

31 – 32 Eskadry Lotnictwa Morskiego

= samoloty patrolowo-szturmowe =

31. Eskadra Lotnictwa Morskiego (31 ELM)
32. Eskadra Lotnictwa Morskiego (32 ELM)

= samoloty AP-3S =

Struktura eskadr.

Obie eskadry są wyposażone są w samoloty patrolowo-szturmowe AP-3S, które są przeznaczone do patrolowania wód przybrzeżnych i zapobieganiu naruszeniom granicy morskiej. Ze względu na charakter tych samolotów mogą one długotrwale i ekonomicznie patrolować (także w nocy, przy wykorzystaniu urządzeń optoelektronicznych) długie granice morskie Bialenii oraz mają możliwości zwalczania niewielkich jednostek morskich.

Każda eskadra składa się z klucza dowodzenia, klucza logistycznego, czterech kluczy liczących po 4 samoloty AP-3S oraz klucza technicznego z 2 samolotami rezerwowymi – łącznie liczą po 18 maszyn. Samoloty eskadr operują wyłącznie z baz lądowych – nie są przystosowane do operowania z pokładów okrętów.

AP-3S – w malowaniu obowiązującym od listopada 2019.
Samolot AP-3S w starym, szarym malowaniu stosowanym w latach 2014-2019.
  • 31 Eskadra stacjonuje na Wyspie Bialeńskiej
  • 32 Eskadra stacjonuje na Anatolii