Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

33 – 35 Eskadry Lotnictwa Morskiego

= samoloty szturmowo-bombowe =

33. Eskadra Lotnictwa Morskiego (33 ELM)
34. Eskadra Lotnictwa Morskiego (34 ELM)
35. Eskadra Lotnictwa Morskiego (35 ELM)

= samoloty A-1, EA-1, KA-1 =

Schemat organizacyjny eskadr

Eskadry (o identycznej strukturze) są wyposażone w samoloty szturmowo-bombowe typu A-1 oraz bazujące na nich samoloty tankowania powietrznego KA-1 i samoloty walki radioelektronicznej EA-1. Są to samoloty przystosowane do operowania z pokłądu lotniskowców, ale obecnie są już wykorzystywane jako samoloty operujące z baz lądowych. Przeznaczeniem eskadr jest patrolowanie akwenów otaczających wyspy należące do Republiki Bialeńskiej oraz zwalczanie jednostek morskich przeciwnika, głównie za pomocą rakiet przeciwokrętowych.

Każda Eskadra składa się z klucza dowodzenia, klucza logistycznego, klucza technicznego, trzech kluczy liczących po 4 samoloty A-1, klucza z 3 samolotami KA-1 (przystosowane do roli tankowca powietrznego) oraz klucza z 3 samolotami EA-1 (samoloty EWR) – liczy razem 18 maszyn i operuje z baz lądowych.

Samolot A-1 (3301) z podwieszonymi 4 rakietami przeciwokrętowymi.
Samolot KA-1 czyli odmiana A-1 przystosowana do roli tankowca powietrznego.
Samolot walki radioelektronicznej EA-1.
  • 33 Eskadra stacjonuje na Wyspie Bialeńskiej
  • 34 Eskadra stacjonuje na Anatolii
  • 35 Eskadra stacjonuje na Wyspach Przyjaźni

W latach 2014-2019 obecna 33, 34 i 35 ELM używające samolów A-1, KA-1 i EA-1 – były oznaczone jako 15, 16 i 17 ELM i miały inne struktury oraz stanowiły część grupy lotniczej lotniskowca ORB „Republika Bialeńska”.