Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

41 – 49 Eskadry Lotnictwa Morskiego

= śmigłowce ZOP =

41. Eskadra Lotnictwa Morskiego (41 ELM)
42. Eskadra Lotnictwa Morskiego (42 ELM)
43. Eskadra Lotnictwa Morskiego (43 ELM)
44. Eskadra Lotnictwa Morskiego (44 ELM)
45. Eskadra Lotnictwa Morskiego (45 ELM)
46. Eskadra Lotnictwa Morskiego (46 ELM)
47. Eskadra Lotnictwa Morskiego (47 ELM)
48. Eskadra Lotnictwa Morskiego (48 ELM)
49. Eskadra Lotnictwa Morskiego (49 ELM)

= śmigłowce HS-7 =

Struktura organizacyjna 41-47 EL

Eskadry o identycznym składzie, są wyposażone w śmigłowce do zwalczania okrętów podwodnych typu HS-7. Maszyny eskadr stacjonują na lotniskowcu „ORB Republika Bialeńska”, lekkich lotniskowcach, okrętach lotniczo-desantowych oraz na pokładach niszczycieli czy fregat. Mogą być też używane do zwalczania okrętów podwodnych operując z baz lądowych.

Każda eskadra składa się z klucza dowodzenia, klucza logistycznego, czterech kluczy liczących po 4 śmigłowce oraz klucza technicznego z 2 śmigłowcami rezerwowymi – łącznie liczą po 18 maszyn, jednak zwykle ich ilość na pokładzie lotniskowca czy okrętu lotniczo-desantowego (w misjach Sea Control Ship) nie przekracza 12 – pozostałe znajdują się wtedy w bazie lądowej, razem z rzutem kołowym eskadry.

Śmigłowiec ZOP HS-7 w malowaniu wprowadzonym na przełomie października i listopada 2019
Śmigłowiec HS-7 – w dawnym, szarym malowaniu

Do października 2019 48 i 49 Eskadra Lotnictwa Morskiego była wyposażona w śmigłowce ZOP typu HS-9, które obecnie zostały już wycofane z uzbrojenia.