Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

51 – 53 Eskadry Lotnictwa Morskiego

= śmigłowce szturmowe =

51. Eskadra Lotnictwa Morskiego (51 ELM)
52. Eskadra Lotnictwa Morskiego (52 ELM)
53. Eskadra Lotnictwa Morskiego (53 ELM)

= śmigłowce HA-8S =

Struktura organizacyjna 51-53 ELM

Eskadry o identycznym składzie, są wyposażone w śmigłowce szturmowe typu HA-8S. Maszyny eskadr są przeznaczone do wspierania desantów morskich z pokładów okrętów lotniczo-desantowych, choć w przypadku dużych operacji desantowych mogą operować również w pokładów lekkich lotniskowców jeżeli wyznacza im się zadania wspierania lądujących jednostek piechoty morskiej.

Każda eskadra składa się z klucza dowodzenia, klucza logistycznego, czterech kluczy liczących po 4 śmigłowce HA-8S oraz klucza technicznego z 2 śmigłowcami rezerwowymi – łącznie liczą po 18 maszyn, jednak zwykle operują z pokładu okrętów 2-3 kluczami.

Śmigłowiec HA-8S w malowaniu stosowanym od listopada 2019.
Śmigłowiec HA-8S w dawnym, szarym malowaniu stosowanym dla samolotów pokładowych.