Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

74 – 78 Eskadry Lotnictwa Morskiego

= śmigłowce wielozadaniowe =

74. Eskadra Lotnictwa Morskiego (74 ELM)
75. Eskadra Lotnictwa Morskiego (75 ELM)
76. Eskadra Lotnictwa Morskiego (76 ELM)
77. Eskadra Lotnictwa Morskiego (77 ELM)
78. Eskadra Lotnictwa Morskiego (78 ELM)

= śmigłowce HU-7S =

Struktura organizacyjna HU-7S

Eskadry o identycznym składzie, są wyposażone w śmigłowce wielozadaniowe typu HU-7S. Maszyny eskadr są przeznaczone do transportu i desantowania żołnierzy piechoty morskiej z pokładów okrętów lotniczo-desantowych i desantowych, mogą również operować z innych okrętów, jeżeli mają lądowiska o odpowiednich wymiarach. Śmigłowce HU-7S wykonują też zadania z zakresu ratownictwa morskiego.

Każda eskadra składa się z klucza dowodzenia, klucza logistycznego, czterech kluczy liczących po 4 śmigłowce HU-7S oraz klucza technicznego z 2 śmigłowcami rezerwowymi – łącznie liczą po 18 maszyn, jednak zwykle operują z pokładu okrętów 2-3 kluczami (desantowanie żołnierzy z okrętów lotniczo-desantowych) lub pojedynczo/parami (transport, komunikacja i działania ratownicze).

Śmigłowiec HU-7S w malowaniu wprowadzonym na przełomie października i listopada 2019
Śmigłowiec HU-7S w dawnym, szarym malowaniu stosowanym od 2014 do października 2019

W okresie od 2014 do października 2019 74 i 75 Eskadra były wyposażone w śmigłowce HU-4S – obecnie już wycofane z eksploatacji