Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

GRUPA OKRĘTÓW LOGISTYCZNYCH

Grupa okrętów logistycznych skupia jednostki służące zaopatrywaniu grup bojowych w materiały niezbędne do ich działania. W grupie znajdują się 5 okrętów zaopatrzeniowych floty, 5 tankowców floty oraz 4 uniwersalne tankowce zaopatrzeniowe (jednostki przeznaczone do przewożenia i zaopatrywania w morzu innych okrętów nie tylko w paliwa, ale tez w ładunki „suche”).

Jednostki Grupy Okrętów Logistycznych są przydzielane do poszczególnych formacji okrętów i działają w ich składach. Dowództwo Grupy pełniące rolę w zasadzie organizacyjno-administracyjną jest zlokalizowane w 6 Bazie Marynarki Wojennej w Sateda, baza ta jest też portem macierzystym okrętów logistycznych i tutaj tez przeprowadza się ich okresowe remonty.

REZERWA FLOTY OBRONY WYBRZEŻA

W przypadku konfliktu zbrojnego i ogłoszenia mobilizacji Grupa Okrętów Logistycznych zostaje uzupełniona nie tylko przez okręty logistyczne należące do gwardii lennych i regionalnych, ale również statki cywilne, które podlegają mobilizacji i stają się okrętami zaopatrzeniowymi i transportowymi Marynarki Wojennej.

Do tego celu przewidziane jest 14 uniwersalnych drobnicowców typu M100, które zostają zmobilizowane z Bialeńskiej Żeglugi Morskiej oraz dwa statki pasażerskie mobilizowane z Bialeńskich Linii Oceanicznych. Drobnicowce M100 są jednostkami niewielkimi, o znacznie mniejsze pojemności niż etatowe jednostki Grupy – jednak ze względu na fakt, że są to statki przystosowane do operowania z niewielkich portów, bez odpowiedniej infrastruktury przeładunkowej, mają własne dźwigi do załadunku i rozładunku. Czyni to je jednostkami bardzo przydatnymi do zaopatrywania np. wojsk desantowych czy nawet umożliwia przeładunek zaopatrzenia na inne jednostki w morzu.

Natomiast wielkie statki wycieczkowe BLO przeznaczone do przewozu w czasie pokoju ponad 2000 pasażerów w luksusowych warunkach, w czasie działań wojennych będą służyły do transportu wojska – mogą zabierać w tym przypadku nawet około 5000-6000 tysięcy żołnierzy jednorazowo (w zależności od długości rejsu).