Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

GRUPA OKRĘTÓW POMOCNICZYCH

Grupa Okrętów Pomocniczych ma swoje dowództwo w 2. bazie Marynarki Wojennej w Apfelbaumstadt, ale podobnie jak w przypadku Grupy Okrętów Logistycznych są przydzielane do różnych formacji okrętów, do poszczególnych baz Marynarki Wojennej lub wykonują samodzielne zadania na rzecz innych elementów Marynarki Wojennej i Sił Zbrojnych. Jedynym elementem, który funkcjonuje jako całość jest 51 Eskadra Okrętów Szkolnych, która stacjonuje na Wyspach Przyjaźni, gdzie głównie prowadzone jest szkolenie bialeńskich marynarzy (znajdują się tam poligony, a cały archipelag podlega jurysdykcji Sił Zbrojnych i jest silnie zmilitaryzowany).

Po dokonanej w listopadzie 2019 znacznej rozbudowie baz morskich (ich liczba wzrosła z 3 do 6) występuje spory niedobór jednostek pomocniczych, szczególnie holowników. Dlatego też holowniki portowe/redowe należące do Marynarki Wojennej są umieszczone tylko w trzech bazach Marynarki Wojennej: w Kluczynie (3 BMW), na północy Anatolii (4 BMW) i na Wyspach Przyjaźni (5 BMW) – tam gdzie bazy morskie nie znajdują się w pobliżu cywilnych portów morskich. Natomiast pozostałe bazy czyli 1 BMW w Chylonii, 2 BMW w Apfelbaumstadt i 6 BMW w Sateda wykorzystuje holowniki na zasadzie wynajmowania cywilnych przedsiębiorstw do obsługi portów wojennych.

Grupa Okrętów Pomocniczych nie ma tez szczegółowych planów mobilizowania rezerw – choć przewidywane jest wykorzystywanie jednostek cywilnych do dalszej obsługi portów i różnych zadań pomocniczych, ale pozostaną one jednostkami cywilnymi.